Perspektivy

Výsledky průzkumu v oblasti sdílených služeb za rok 2017

Pochopení budoucího vývoje sdílených služeb

Od roku 1999 společnost Deloitte realizuje každé dva roky průzkum s cílem zjistit, jak organizace poskytující sdílené služby využívají nejnovějších poznatků a trendů při řešení svých business výzev a lepším naplňování potřeb svých zákazníků.

Nejdůležitější poznatky z globálního průzkumu společnosti Deloitte v oblasti sdílených služeb za rok 2017

  • Centra sdílených služeb (SSC) dodávají každý rok vyšší hodnotu. V letošním roce 73% respondentů informovalo o zvýšení produktivity sdílených služeb o 5 a více procent, což je nárůst oproti 70% respondentů v roce 2015.
  • Procesy založené na znalostech zažívají vzestup. I když transakční procesy v SSC stále převažují, tempo zavádění složitějších procesů založených na znalostech se od roku 2013 zdvojnásobilo a v některých případech i ztrojnásobilo.
  • Funkční rozsah se nadále rozšiřuje. Počet SSC pokrývajících více než tři funkce nadále dramaticky roste, z 20% v roce 2013 na 31% v roce 2015 a nyní na 53% v roce 2017.
  • Roboti přicházejí. Robotická automatizace procesů je rychle se rozvíjející technologie, která zásadně změní způsob, jakým centra sdílených služeb fungují, tím, že podstatně sníží množství úsilí vynakládaného na rutinní úkoly a umožní rozvoj pokročilých kognitivních aplikací, které posílí nebo nahradí lidský úsudek u procesů založených na znalostech.
  • Blízkost je důležitější než kdykoli předtím. I když při zakládání nebo stěhování center sdílených služeb hrají nadále hlavní roli náklady, organizace stále více zdůrazňují význam fyzické blízkosti ke stávajícím provozům nebo centrálám společností.
  • Preferovaný přístup k migraci je tzv. lift-and-shift („zdvihnout a přesunout“). Většina organizací volí vyšší rychlost a nižší riziko tím, že přesouvá činnosti do SSC ve stávající podobě namísto snahy o standardizaci procesů a současné zavádění nových systémů.
  • Globální obchodní služby čelí opačnému trendu. I když stále existuje výrazný pohyb směrem k modelu globálních obchodních služeb (Global business services, GBS), 72% organizací, které v současné době nevyužívají GBS, tento přesun neplánuje a 4% vyzkoušely GBS, ale opět se od nich odvrátily.
2017 shared services trends (PDF, EN)
Považujete tyto informace za užitečné?