Řešení

Automatizovaný reporting

Sestavujete pravidelně každý měsíc, týden nebo dokonce každý den statické reporty formou prezentací v Power Pointu nebo PDF? I když jste vstupní data připravili nebo upravili manuálně, můžete ušetřit spoustu času propojením těchto dat s jakýmkoli BI nástrojem a automatizací všech datových toků počínaje příjmem dat, načtením dat přes interaktivní a automaticky aktualizované dashboardy s funkcí exportu do Power Pointu, MS Excel nebo jiných typů souborů.

Automatizujte manuální vstupy právě teď – zaveďte automatizovaný reporting! 

Automatizovaný reporting přináší uživatelům včasné získávání poznatků založených na datech, aniž by museli hledat informace sami. Zvyšující se počet byznys požadavků je nezastavitelný a současné nastavení vašeho reportingu může být neudržitelné, pokud nezavedete automatizaci některých datových toků. Kromě toho je datová gramotnost vašich lidí naprosto klíčová pro to, aby mohli získávat poznatky založené na datech bez jakékoli IT podpory. 

Pro posílení datové gramotnosti můžeme vaši společnost podpořit BI školením – v Deloitte máme zkušené lektory, kteří vás provedou vybranou problematikou:

Také se můžete podívat na naši Deloitte Academy se seznamem všech kurzů na jednom místě. 

Z hlediska výstupů automatizovaného reportingu hovoříme o dvou oblastech:

 1. Dashboardy a vizualizace
  • Monitorovací nástroje se sledováním dat v reálném čase
  • Poznatky založené na datech formou různých dashboardů na podporu monetizace dat
  • Vizualizace různých dat v mapách pro získání přehledů dle jednotlivých lokalit
 2. Pravidelný reporting
  • On-premises nebo v cloudu (či kombinací) podle požadavků klienta a datové infrastruktury. 
  • Poznatky založené na datech a rychlejší proces rozhodování díky datům dostupným v reportech téměř v reálném čase.  

Bude ovšem lepší ukázat si některé dashboardy v praxi → používáme agnostický přístup k BI nástrojům, takže všechna řešení lze dodat v BI nástroji na základě vaší volby či dle vašich potřeb.

Podívejte se na některá naše řešení:

1. Dashboard pro manažera prodejny (telekomunikace) 

Náš klient se potýkal s vysokou fluktuací zaměstnanců a řešil, jak si udržet kvalifikovanou pracovní sílu v call centrech společnosti a síti poboček. 

Užitím prediktivní analýzy jsme klientovi pomohli získat informace o zaměstnancích s vyšším rizikem odchodu a také poznatky o faktorech typicky spjatých s rozhodnutím firmu opustit. Ve druhé fázi jsme vytvořili sadu interaktivních dashboardů, abychom implementovali tyto poznatky do klientova denního byznysu a pomohli mu snížit míru odchodu zaměstnanců. 

Tento projekt pomohl klientovi nastartovat HR analytickou cestu a systematicky využívat vlastní HR data pro efektivnější rozhodování o řízení lidí na základě dat. 

One pager pro Automatický reporting
image
image

2. Dashboard pro monitoring závodu

Dashboard v reálném čase, který jsme vyvinuli pro předního automobilového výrobce, pomohl finančnímu řediteli a manažerovi závodu sledovat a optimalizovat výkon, náklady a bezpečnost. Vyvinuli jsme speciální interaktivní zobrazení pro každého z koncových uživatelů (finanční ředitel, manažer závodu) na základě jejich obchodních cílů tak, aby jim byla dodána relevantní data v kontextu a se správnou frekvencí (pro manažera závodu v reálném čase). 

image
image

3. Optimalizace touchpointů na základě Location Intelligence 

Přečtěte si o této případové studii více >

4. HR report jako součást finanční transformace založené na datech

Přečtěte si o této případové studii více >

5. FinBench – monitorovací nástroj pro měření finančního zdraví společnosti společně se srovnáním oproti ostatním společnostem v rámci porovnatelných definovaných skupin

Přečtěte si o tomto monitorovacím systému více > 

6. Energetický monitoring

Co vám toto řešení přinese:

 • Ušetříte čas, protože eliminujete manuální rutinní kroky v datovém procesu, abyste vy (nebo vaši lidé) mohli věnovat ušetřený čas jiným činnostem.
 • Minimalizaci lidských chyb, protože manuální vstupy mají vyšší pravděpodobnost chybovosti.
 • Nárůst efektivity a agilnosti díky rychlejší reakci na měnící se byznys požadavky
 • Dostupnost dat podle vašich potřeb – načítání dat může být také naplánováno automaticky (záleží na vašem datovém připojení), takže můžete získat informace až s dostupností v real time. 
 • Doporučíme vám BI nástroj, který bude vaší společnosti nejlépe „sedět“. Nebo pokud již nějaký nástroj používáte, můžeme se podívat na aktuální nastavení a doporučit optimalizaci (přečtěte si více o hodnocení BI nástrojů).
 • Příležitost pro monetizaci dat – díky datovým poznatkům, které jsou dostupné v automatických reportech nebo dashboardech, můžete přemýšlet o svých datech jako o aktivech a najít možnosti, jak vám mohou pomoci zvýšit hodnotu vaší společnosti. 

Kontaktujte nás

Ondřej Hanák

Ondřej Hanák

Manažer

Ondřej je manažerem v Analytics týmu s více než pětiletou zkušeností se specializací na řízení projektů, správu dat, pojistnou analýzu a analýzu dat. Má rozsáhlé zkušenosti na vedoucí pozici analytick... více

Dominika Havelková

Dominika Havelková

Konzultant

Dominika je konzultantkou v týmu AI & Data, který je součástí společnosti Deloitte Česká republika. Zaměřuje se především na reporting a vizualizace prostřednictvím nástroje Microsoft Power BI. Svoje ... více