management consulting,consulting,consulting firm

Služby

Poradenské služby

Jako největší světová společnost zabývající se poradenstvím pro management se Deloitte odlišuje svou schopností pomoci klientům vyřešit jejich nejsložitější problémy, od návrhu strategie až po její implementaci. Naše silná stránka spočívá ve schopnosti realizovat strategická doporučení, a podpořit tak naše klienty na trzích, kde působí dnes, i tam, kam plánují expandovat v budoucnu. Schopnost dodat tento druh přidané hodnoty vyžaduje umění zapojit široké spektrum talentů a poradenských dovedností – napříč oblastmi lidských zdrojů, strategie a provozních činností až po technologie – a nakombinovat je přesně podle specifických potřeb klientova průmyslového odvětví, charakteru jeho firem a organizací.

Lidské zdroje

Dnešní obchodní výzvy znamenají novou vlnu priorit pro oblasti HR, rozvoje talentu a organizace. Služby společnosti Deloitte pro oblast lidského kapitálu využívají průzkumy, analytiku a poznatky z odvětví pro realizaci klíčových programů od byznysově orientovaného HR až po leadership a řízení změn.

Strategie a provozní činnosti

Naše globální síť specialistů pro oblasti strategie a provozních činností využívá výhod komplexní nabídky odborných služeb a rozsáhlých zkušeností společnosti Deloitte z jednotlivých průmyslových sektorů, a soustředí se na řešení skutečných problémů, jimž firmy v dnešní době čelí.

Technologie

V dnešní době jsou oblasti byznysových a technologických inovací úzce provázány a poptávka po poradenských službách zaměřených na firemní transformace umožněné nástupem moderních technologií rychle roste. Specialisté společnosti Deloitte pomáhají klientům vyřešit klíčové výzvy v oblasti IT.

Sixth consecutive Year

Kontakt

Pavel Šiška

Pavel Šiška

Vedoucí partner

Pavel je vedoucím partnerem oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte Česká republika od roku 2013. Pavel se dlouhodobě věnuje propojování businessu a IT, analytice a inovacím. Z hlediska odvě... více

Jakub Sova

Jakub Sova

Partner

Jakub Sova je partnerem společnosti Deloitte odpovědným za rozvoj poradenských služeb v dopravním sektoru. Dlouhodobě se specializuje na projekty zaměřené na transformace společností v sektoru dopravy... více

Jiří Fialka

Jiří Fialka

Partner

Jirka je partnerem v oddělení poradenských služeb Deloitte zodpovědným za sektor pojišťovnictví ve střední Evropě. V současné době se kromě vedení největšího a nejlepšího týmu poradenství pro pojišťov... více