Řešení

Daňová administrativa

Naše služby ohledně administrativy daní.

Registrace

Na základě Vašich požadavků Vám u finančního úřadu zajistíme registraci k dani z příjmu právnických osob, DPH a ostatním daním dle požadavků místní daňové legislativy. Jsme schopni Vám zaručit brzkou aktualizaci veškerých změn informací uvedených ve formuláři pro daňovou registraci.


Příprava daňových přiznání

Jsme schopni připravit a podat všechna daňová přiznání požadovaná místní daňovou legislativou. Podání daně z příjmu právnických osob je připravováno za pomoci nových technologií a procesů, které významně šetří náklady spojené s přípravou daňového přiznání. Při komunikaci s finančními úřady používáme elektronický podpis.


Intrastat

Pokud se Vaše společnost stane účetní jednotkou z pohledu daňových nařízení, jsme připraveni Vám na základě dodané odpovídající dokumentace připravit výkazy Intrastat a doručit je příslušnému celnímu úřadu. V tomto ohledu jsme připraveni vést Vaším jménem také jednání s celním úřadem.


Datové schránky

Na Vaši žádost budeme monitorovat datovou schránku zřízenou pro Vaši společnost a zajistíme tak Vaši včasnou reakci na písemnosti doručené orgány veřejné moci prostřednictvím tohoto doručovacího nástroje. Zároveň Vám doručené datové zprávy budeme archivovat a případně zajistíme jejich autorizovanou konverzi.