Řešení

Deloitte Private

Poradenství pro soukromé vlastníky a rodinné společnosti

V Deloitte Private si vážíme lidí, kteří vlastní pílí dosáhli úspěchu. Vždy bereme v úvahu, že soukromé podnikání má významný dopad na rodinu a její majetek. Podpoříme vás.

Soukromí vlastníci zpravidla mají k podnikání jiný přístup než velké korporace. Stáli u zrodu své společnosti a na její prosperitě jsou osobně zainteresováni, a to často i s dalšími rodinnými příslušníky.

Naše zkušenosti nám říkají, že ochrana a zhodnocení majetku patří k prioritním cílům vlastníka společnosti. Váš prioritní cíl je naším posláním.

Náš tým odborníků Deloitte Private poskytuje soukromým vlastníkům a rodinným společnostem širokou škálu individuálních poradenských služeb. Zohledňujeme nejen potřeby byznysu, ale i dlouhodobé plány vlastníka a rodinné hodnoty.

Při naší práci těžíme z dlouhodobé spolupráce se soukromými vlastníky v České republice i z bohatých zkušeností kolegů, kteří se touto problematikou zabývají v rámci kanceláří Deloitte ve více než 150 zemích. Disponujeme znalostmi globálního lídra s osobním přístupem důvěrného poradce.


Deloitte Private Vám pomůže zodpovědět nejen tyto dotazy:

 • Mám vyřešeno nástupnictví?
 • Jaká je hodnota mé společnosti a mohu ji zvýšit?
 • Jsem připraven na nenadálé události v rodině?
 • Je způsob řízení mé společnosti optimální?
 • Jsou moji potomci připraveni na převzetí společnosti?
 • Je potřeba oddělit vlastnictví od managementu?
 • Jak mám efektivně předat majetek rodinným příslušníkům?
 • Mám optimálně ošetřena všechna rizika podnikání?
 • Je můj majetek dostatečně chráněn?
 • Mohu optimalizovat úroveň daňového zatížení?
 • Je vhodné provést akvizici?
 • Jak nejlépe prodám moji společnost?
 • Mám správně nastaven systém motivace a odměňování?
 • Využívám optimálně podporu podnikání z veřejných zdrojů?
 • Mám k dispozici všechny informace nezbytné pro vedení společnosti?
 • Je moje společnost připravena na prodej?


V případě zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat.

Deloitte Private

Kontakt

Miroslav Svoboda

Miroslav Svoboda

Vedoucí partner

Miroslav je vedoucím partnerem oddělení finančního poradenství společnosti Deloitte ČR. Zaměřuje se na služby při fúzích a akvizicích a jeho zkušenosti pocházejí z komplexních projektů mezinárodního z... více