Řešení

Deloitte Private

Poradenství pro soukromé vlastníky a rodinné společnosti

V Deloitte Private si vážíme lidí, kteří vlastní pílí dosáhli úspěchu. Vždy bereme v úvahu, že soukromé podnikání má významný dopad na rodinu a její majetek. Podpoříme vás.

Soukromí vlastníci zpravidla mají k podnikání jiný přístup než velké korporace. Stáli u zrodu své společnosti a na její prosperitě jsou osobně zainteresováni, a to často i s dalšími rodinnými příslušníky.

Naše zkušenosti nám říkají, že ochrana a zhodnocení majetku patří k prioritním cílům vlastníka společnosti. Váš prioritní cíl je naším posláním.

Náš tým odborníků Deloitte Private poskytuje soukromým vlastníkům a rodinným společnostem širokou škálu individuálních poradenských služeb. Zohledňujeme nejen potřeby byznysu, ale i dlouhodobé plány vlastníka a rodinné hodnoty.

Při naší práci těžíme z dlouhodobé spolupráce se soukromými vlastníky v České republice i z bohatých zkušeností kolegů, kteří se touto problematikou zabývají v rámci kanceláří Deloitte ve více než 150 zemích. Disponujeme znalostmi globálního lídra s osobním přístupem důvěrného poradce.


Deloitte Private Vám pomůže zodpovědět nejen tyto dotazy:

 • Mám vyřešeno nástupnictví?
 • Jaká je hodnota mé společnosti a mohu ji zvýšit?
 • Jsem připraven na nenadálé události v rodině?
 • Je způsob řízení mé společnosti optimální?
 • Jsou moji potomci připraveni na převzetí společnosti?
 • Je potřeba oddělit vlastnictví od managementu?
 • Jak mám efektivně předat majetek rodinným příslušníkům?
 • Mám optimálně ošetřena všechna rizika podnikání?
 • Je můj majetek dostatečně chráněn?
 • Mohu optimalizovat úroveň daňového zatížení?
 • Je vhodné provést akvizici?
 • Jak nejlépe prodám moji společnost?
 • Mám správně nastaven systém motivace a odměňování?
 • Využívám optimálně podporu podnikání z veřejných zdrojů?
 • Mám k dispozici všechny informace nezbytné pro vedení společnosti?
 • Je moje společnost připravena na prodej?


V případě zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat.

Deloitte Private

Související články