Řešení

Outsourcing podnikových procesů

Naším cílem je zbavit vás jakýchkoliv starostí týkající se administrativní stránky vašeho podnikání. Jsme připraveni vám poskytovat komplexní služby včetně vedení vašeho účetnictví, vypracování manažerských reportů a statutární účetní závěrky, mzdového účetnictví, daňové a obecné administrativy.

Rádi bychom vám usnadnili podnikání a zajistili, aby administrativní procesy v rámci vaší činnosti byly prováděny zcela bezproblémově. Postaráme se o vaši administrativu tak, abyste se mohli plně věnovat svému podnikání.

Náš tým poskytuje služby domácím i zahraničním klientům v různých odvětvích. Mezi naše klienty patří průmyslové podniky, poskytovatelé služeb, stavební a developerské firmy, banky a pojišťovny, investiční společnosti a fondy a také investoři soukromého kapitálu (private equity).

Outsourcing podnikových procesů zahrnuje:

Kromě základních služeb uvedených výše bychom rádi zdůraznili své zkušenosti, o nichž se domníváme, že budou hrát významnou roli při poskytování našich služeb:

  • Schopnost poskytovat služby klientům celosvětově
  • Naše zkušenosti s poskytováním služeb prostřednictvím vzdáleného přístupu, což je běžné řešení u mnohonárodních společností
  • Naše zaměření na mnohonárodní společnosti a asistenci při účtování podle lokálních účetních standardů a podle standardů platných v dalších zemích (včetně US GAAP, IFRS)
  • Naše rozšířená nabídka služeb, která nezahrnuje pouze základní účetnictví, výkaznictví a plnění daňových povinností, ale také schopnost vést celé finanční a účetní oddělení pro naše klienty včetně plánování, přípravy rozpočtů, controllingu a ostatních činností.

Při realizaci outsourcovaných činností úzce spolupracujeme s oddělením daňového a právního poradenství společnosti Deloitte a ostatními odborníky, což nám umožňuje vyhovět jakémukoliv požadavku i mimo rozsah výše uvedených činností.

Naši klienti mohou využít řady rozsáhlých zkušeností našich daňových a finančních odborníků, ekonomů, účetních znalců, právníků a řady odborníků, se kterými pracujeme ve specializovaných týmech vytvořených k realizaci specifických projektů nebo ke splnění individuálních potřeb našich klientů. Při poskytování služeb využíváme nejnovějších informačních technologií, které automatizují účetní a daňové procesy, což zaručuje efektivní a včasné dodání služeb našim klientům.