Řešení

Správa a řízení společností

Deloitte Corporate Governance Centrum

Současná ekonomická situace zintenzivnila tlak na dodržování pravidel správy a řízení společností upravujících nejen fungování a kompetence orgánů společností, ale i vztah k věřitelům, investorům, akcionářům, auditorům. Kromě toho vymezuje obsah informačních povinností a řadu dalších záležitostí.

Deloitte Corporate Governance Centrum je platforma, která si klade za cíl informovat o aktuálním vývoji v oblasti správy a řízení společností a spojovat zúčastněné subjekty i odborníky a reagovat tak na aktuální vývoj ekonomické situace, změny legislativy a nová soudní rozhodnutí. Realizujeme pravidelné diskuse a semináře o aktuálních trendech a tématech, kulaté stoly, průzkumy a další aktivity reflektující situaci v oblasti řízení a správy společností.