Řešení

Efektivní veřejná správa

Projektová integrace, řízení změny

Alternativní formy financování a zajištění veř. služby

 • Modely financování veřejných potřeb
 • Modely zajištění veřejných služeb
 • Kombinace zdrojů – EU, veřejné, soukromé
 • Ekonomické studie

Agendová řešení, regulace

 • Strategické studie
 • Efektivní regulace, admin. zátěž
 • Agendově specifická řešení
 • Modely zajištění agend
 • Efektivita a zákaznická orientace

Provozní efektivita

 • Procesy
 • Modely zajištění činností
 • Efektivita zdrojů
 • Ekonomické analýzy

EU agenda

 • Nové finanční nástroje
 • Podpora řídících orgánů
 • Podpora žadatelů
 • Dodávka projektů
 • Implementace požadavků EU
 • Mezinárodní srovnávací studie

Elektronizace a bezpečnost procesů a agend

 • Podpora procesů ICT
 • Úspora nákladů
 • Zlepšení služby
 • Bezpečnost

Inteligence v datech

 • Snižování nákladů
 • Zvyšování výnosů/příjmů rozpočtu
 • Kontrola a prevence
 • Customer experience

Kontakt

Pavel Šiška

Pavel Šiška

Vedoucí partner

Pavel je vedoucím partnerem oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte Česká republika od roku 2013. Pavel se dlouhodobě věnuje propojování businessu a IT, analytice a inovacím. Z hlediska odvě... více