Služby

Strategy & Operations

Jak udělat potřebný krok vpřed?

Vedoucí pracovníci musí v současné době dodržovat jemnou rovnováhu mezi dosažením ziskového růstu a strategickým řízením nákladů a zároveň neopomíjet stávající i budoucí příležitosti a rizika. Zdá se vám to nemožné? Možné to je, pokud spolupracujete s někým, kdo vám pomůže propojit strategické vize s jejich realizací. Naše služby se neomezují pouze na zprávy a analýzy, které odevzdáme klientům. S klienty spolupracujeme, abychom se zaměřili na skutečné problémy, s nimiž se společnosti potýkají, a dosáhli tak dlouhodobých a hmatatelných výsledků. Specialisté z týmu Strategy & Operations disponují zkušenostmi a odbornými znalostmi získanými vývojem pragmatických strategií a vyhodnocováním příležitostí k fúzím a akvizicím, jejichž cílem je zlepšit finanční a provozní funkce, a díky tomu jsou schopni klientům pomoci udělat potřebný krok kupředu.

Prozkoumej obsah

V čem spočívá koncepce tří zásad?

  • Kvalita místo ceny: Odlište se od konkurence jinak než cenou.
  • Výnosy místo nákladů: Dosáhněte nadprůměrné ziskovosti zvýšením cen či zvětšením objemů, nikoliv snížením nákladů.
  • Jiné zásady neexistují: Změňte cokoliv/vše, abyste dodrželi první dvě zásady.

Tyto zásady zachycují, jak se vysoce výkonné společnosti dlouhodobě dosahují mimořádné výkonnosti navzdory tomu, že čelí stejným omezením jako jejich konkurenti. Koncept tří zásad uvádí jako příklad různé významné společnosti – společnost Merck ve farmaceutickém průmyslu, Abercrombie & Fitch v maloobchodním sektoru a Maytag v sektoru domácích spotřebičů, ale rovněž menší a méně medializované podniky, jako je např. potravinářská společnost Weis Markets nebo nákladní autodopravce Heartland. Pokud stojíte před složitými rozhodnutími – uzavřít transakci nebo budovat z vlastních zdrojů, rozšířit působení nebo se držet stávajících činností, riskovat nebo vsadit na jistotu – tyto tři zásady mohou obchodním lídrům pomoci učinit správné rozhodnutí a dát se na cestu vedoucí k výjimečným výkonům. Čím důsledněji budou tato pravidla dodržována, tím větší je šance, že vaše společnost porazí konkurenci a stane se skutečně výjimečnou.