Řešení

Řízení dodavatelských řetězců

Náš tým specialistů poskytuje poradenské služby v oblasti optimalizace nákupu a řízení dodavatelských řetězců. Zaměřujeme se na projekty optimalizace procesů a organizace nákupu, zvyšování výkonnosti nákupu a dodavatelských řetězců. Dále nabízíme služby týkající se snižování nákladů v oblasti nákupu a logistiky, tvorby a implementace nákupní strategie, procesních, výdajových a transakčních analýz, nákupního controllingu, elektronizace procesu nákupu a fakturace včetně implementace doporučení ve výše uvedených oblastech. Specializujeme se na klienty v odvětví výroby, spotřebního sektoru, stavebnictví, těžebního průmyslu, energetiky a rovněž na klienty veřejného sektoru.

Realizace výběrových řízení

V této oblasti se zaměřujeme především na tyto služby:

 • Provedení analýzy uskutečněných nákupních transakcí
 • Posouzení agregace a cenového vývoje v nákupních kategoriích
 • Identifikace kategorií s potenciálem k úsporám
 • Vyhodnocení přínosů výběrových řízení
 • Provedení průzkumu trhu
 • Zpracování poptávky a výběrového řízení

Nákupní controlling a řízení dodavatelů

V této oblasti se zaměřujeme především na tyto služby:

 • Stanovení analýz nákupního controllingu, respektive klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) v oblasti nákupu
 • Vytvoření metodiky nákupního controllingu pro tvorbu analýz a interpretace jejich výsledků
 • Nastavení pravidel řízení a hodnocení dodavatelů
 • Asistence při nastavení informačního systému

Optimalizace logistických a distribučních procesů

V této oblasti se zaměřujeme především na tyto služby:

 • Komplexní posouzení logistických, skladovacích a distribučních procesů a jejich organizačního zajištění
 • Posouzení vytížení pracovníků logistickými, skladovacími a distribučními činnostmi
 • Návrh měřítek, respektive klíčových ukazatelů výkonnosti
 • Návrh nových procesů včetně nastavení vzájemných vazeb mezi útvarem logistiky a dalšími útvary společnosti, například obchodem, výrobou a nákupem

Optimalizace skladových zásob

V této oblasti se zaměřujeme především na tyto služby:

 • Komplexní posouzení skladových položek a jejich segmentace, analýza obrátkovosti zásob
 • Optimalizace úrovně zásob a snížení kapitálu vázaného v zásobách
 • Snižování nákladů na skladování a zvyšování úrovně zákaznických služeb
 • Návrh fyzického uspořádání skladových zásob zohledňující významnost skladových položek a umožňující dosažení úspor nákladů na manipulační techniku a zefektivnění využití pracovní doby.

Návrh logistické a distribuční sítě – network design

V této oblasti se zaměřujeme především na tyto služby:

 • Posouzení stávající distribuční sítě od dodavatele přes výrobu a skladování ke koncovému zákazníkovi
 • Posouzení nákladové struktury v rámci celého dodavatelského řetězce a možnosti outsourcingu
 • Návrh distribuční sítě respektující řízení materiálových toků

Kontakt

Vladimír Hasch

Vladimír Hasch

Manažer

Vladimír Hasch pracuje jako manažer v oddělení Strategie a Provoz společnosti Deloitte od roku 2015. Zabývá se zejména otázkami neustálého zlepšování procesů v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, ř... více

Lukáš Jílek

Lukáš Jílek

Manažer

Lukáš je manažerem v poradenském oddělení strategie a provozních činností ve společnosti Deloitte Česká republika. Vede tým zaměřující se na celý dodavatelsko-odběratelský řetězec od nákupu přes výrob... více