Služby

Funkční strategie

Soubor nástrojů pro realizaci vaší strategie

Zatímco komplexní porozumění je základním pilířem každé úspěšné strategie, samotný trh se stále mění, a proto je nutný neustálý vývoj - ať již jde o geografickou přítomnost, produkt, zákazníka a značku či financování.

Nabídka služeb

(Re)lokační strategie

Společnost se rozhodne založit novou továrnu/centrum sdílených služeb/pobočku. Kde se ale nachází nejvhodnější místo? Kde je k dispozici kvalifikovaná pracovní síla a jak je drahá? Je k dispozici odpovídající infrastruktura, pozemky/haly nebo případně dotace?

 

Produktová strategie

Řízení produktového portfolia, vývoj nových produktů a redefinování stávajících produktů představují klíčové předpoklady pro úspěch společnosti.

 • Produkt & portfolio management - Revize aktuálního produktového portfolia, jeho vyhodnocení a analýza potenciálu udržuje portfolio společnosti aktualizované a konkurenceschopné
 • Vývoj produktů – Podpora a pomoc společnostem s úspěšným uvedením nového produktu na trh prostřednictvím zákaznické analýzy trhu
 • Redefinice hodnot - Ztráta tržního podílu, klesající marže nebo nízký zájem zákazníků mohou být způsobeny zastaralým produktovým portfoliem

 

Zákaznická strategie

Pochopení zákazníků, jejich chování a motivů je zásadní pro dosažení ziskové a udržitelné firmy v dlouhodobém horizontu.

 • B2B obchodní excelence - Nastavení správných obchodních modelů přizpůsobených dynamice vašeho průmyslového odvětví zvýší ziskovost a růst
 • Zákaznická zkušenost - Správné pochopení zákaznické zkušenosti umožní zvýšit prodej a stabilizovat marketingové náklady
 • Porozumění a segmentace zákazníků - Práce s různými skupinami zákazníků/segmenty musí být založena na komplexní znalosti těchto skupin
 • Zákaznická loajalita - Vysoká věrnost zákazníků umožňuje společnostem generovat vyšší marži

 

Prodejní strategie

Pokud nebude mít snadný přístup k produktům, je riziko, že zákazník jednoduše přejde ke konkurenci. Nabídka vhodného prodejního kanálu je proto stejně důležitá jako marketing.

 • Prodejní strategie - Komplexní postup krok za krokem, který začíná pochopením prodejní sítě společnosti a jejích schopností, následovaný hodnocením stávajících a nových zákazníků, jehož výsledkem je konkrétní prodejní strategie založená na KPI
 • Jedno- či multikanálová distribuce - Nalezení správného prodejního kanálu představuje zásadní krok pro úspěch produktu

 

Obchodní značka & marketing

Jedním z hlavních indikátorů silné značky je schopnost naplnit učiněný příslib, a tudíž by měla být hlavním cílem marketingu v rámci společnosti.

 • Brand strategie - Poskytuje podporu při formulaci poslání a vize značky, architektury značky, jejího zacílení a vnímání   
 • Marketing & prodej - Dobrá spolupráce mezi marketingovým a prodejními odděleními, zejména v oblasti správy dat, zvyšuje efektivitu marketingových kampaní a ovlivňuje celkovou ziskovost
 • Marketingová excelence - Definuje postavení marketingu v rámci struktury společnosti a redefinuje modely marketingové excelence

 

Strategie financování

Strategie financování je vytvářena na úrovni celofiremní, obchodní a funkční úrovně strategie s hlavním cílem zajištění finančních zdrojů jak pro zajištění denního provozu, tak pro plánované investice a růst.

 

Strategie pro oblast výzkumu a vývoje

Výzkum a vývoj společně s inovacemi jsou jedním z klíčových prvků pro dosažení udržitelného růstu.

 • Strategie pro oblast výzkumu a vývoje - Strategie výzkumu a vývoje zajišťuje z dlouhodobého hlediska profitabilní podnikání tím, že nabízí zákazníkům produkty, které se shodují s aktuálními požadavky trhu
 • Inovace - Správné inovační schopnosti jsou zásadní pro podporu tvorby hodnot a pro udržení náskoku před konkurencí

Kontakt

Pavel Šiška

Pavel Šiška

Vedoucí partner

Pavel je vedoucím partnerem oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte Česká republika od roku 2013. Pavel se dlouhodobě věnuje propojování businessu a IT, analytice a inovacím. Z hlediska odvě... více