Služby

Funkční strategie

Soubor nástrojů pro realizaci vaší strategie

Zatímco komplexní porozumění je základním pilířem každé úspěšné strategie, samotný trh se stále mění, a proto je nutný neustálý vývoj - ať již jde o geografickou přítomnost, produkt, zákazníka a značku či financování.

Nabídka služeb

(Re)lokační strategie

Společnost se rozhodne založit novou továrnu/centrum sdílených služeb/pobočku. Kde se ale nachází nejvhodnější místo? Kde je k dispozici kvalifikovaná pracovní síla a jak je drahá? Je k dispozici odpovídající infrastruktura, pozemky/haly nebo případně dotace?

 

Produktová strategie

Řízení produktového portfolia, vývoj nových produktů a redefinování stávajících produktů představují klíčové předpoklady pro úspěch společnosti.

 • Produkt & portfolio management - Revize aktuálního produktového portfolia, jeho vyhodnocení a analýza potenciálu udržuje portfolio společnosti aktualizované a konkurenceschopné
 • Vývoj produktů – Podpora a pomoc společnostem s úspěšným uvedením nového produktu na trh prostřednictvím zákaznické analýzy trhu
 • Redefinice hodnot - Ztráta tržního podílu, klesající marže nebo nízký zájem zákazníků mohou být způsobeny zastaralým produktovým portfoliem

 

Zákaznická strategie

Pochopení zákazníků, jejich chování a motivů je zásadní pro dosažení ziskové a udržitelné firmy v dlouhodobém horizontu.

 • B2B obchodní excelence - Nastavení správných obchodních modelů přizpůsobených dynamice vašeho průmyslového odvětví zvýší ziskovost a růst
 • Zákaznická zkušenost - Správné pochopení zákaznické zkušenosti umožní zvýšit prodej a stabilizovat marketingové náklady
 • Porozumění a segmentace zákazníků - Práce s různými skupinami zákazníků/segmenty musí být založena na komplexní znalosti těchto skupin
 • Zákaznická loajalita - Vysoká věrnost zákazníků umožňuje společnostem generovat vyšší marži

 

Prodejní strategie

Pokud nebude mít snadný přístup k produktům, je riziko, že zákazník jednoduše přejde ke konkurenci. Nabídka vhodného prodejního kanálu je proto stejně důležitá jako marketing.

 • Prodejní strategie - Komplexní postup krok za krokem, který začíná pochopením prodejní sítě společnosti a jejích schopností, následovaný hodnocením stávajících a nových zákazníků, jehož výsledkem je konkrétní prodejní strategie založená na KPI
 • Jedno- či multikanálová distribuce - Nalezení správného prodejního kanálu představuje zásadní krok pro úspěch produktu

 

Obchodní značka & marketing

Jedním z hlavních indikátorů silné značky je schopnost naplnit učiněný příslib, a tudíž by měla být hlavním cílem marketingu v rámci společnosti.

 • Brand strategie - Poskytuje podporu při formulaci poslání a vize značky, architektury značky, jejího zacílení a vnímání   
 • Marketing & prodej - Dobrá spolupráce mezi marketingovým a prodejními odděleními, zejména v oblasti správy dat, zvyšuje efektivitu marketingových kampaní a ovlivňuje celkovou ziskovost
 • Marketingová excelence - Definuje postavení marketingu v rámci struktury společnosti a redefinuje modely marketingové excelence

 

Strategie financování

Strategie financování je vytvářena na úrovni celofiremní, obchodní a funkční úrovně strategie s hlavním cílem zajištění finančních zdrojů jak pro zajištění denního provozu, tak pro plánované investice a růst.

 

Strategie pro oblast výzkumu a vývoje

Výzkum a vývoj společně s inovacemi jsou jedním z klíčových prvků pro dosažení udržitelného růstu.

 • Strategie pro oblast výzkumu a vývoje - Strategie výzkumu a vývoje zajišťuje z dlouhodobého hlediska profitabilní podnikání tím, že nabízí zákazníkům produkty, které se shodují s aktuálními požadavky trhu
 • Inovace - Správné inovační schopnosti jsou zásadní pro podporu tvorby hodnot a pro udržení náskoku před konkurencí

Contact

Josef Žádník

Josef Žádník

Ředitel

Josef je ředitelem v oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika zodpovědným za oblast strategie a strategického řízení. Jeho specializací jsou především projekty v odvětví energetiky, dopra... více

Martin Černý

Martin Černý

Manažer

Martin je manažerem v oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte. Specializuje se na oblast formulace strategie a návrhu obchodních modelů. Martin disponuje zkušenostmi zejména v dopravním prům... více