Strategie a provozní činnosti

Služby

Strategie a provozní činnosti

Lídři ve firemní a podnikatelské sféře musejí jednat s jistotou, a to i v dnešní době charakterizované rostoucí komplexitou, nejistotou a rychlými změnami tržních podmínek. Potřebují jasný, výstižný a dobře informovaný vhled do trendů aktuálně přetvářejících jejich obchodní prostředí. Naše globální síť specialistů pro oblasti strategie a provozních činností využívá výhod komplexní nabídky odborných služeb a rozsáhlých zkušeností společnosti Deloitte z jednotlivých průmyslových sektorů, a soustředí se na řešení skutečných problémů, jimž firmy v dnešní době čelí. Úzce spolupracujeme s našimi klienty, abychom provázali strategickou vizi s bezchybnou realizací, a dosáhli jsme tak skutečné, dlouhodobé hodnoty. Od návrhu pragmatické strategie přes vyhodnocení příležitostí v oblasti fúzí a akvizic až po optimalizaci finančních a provozních funkcí pomáhají naše expertiza a zkušenosti klientům jednat s jistotou a prosperovat.

Naše služby

Transformace provozu

Specialisté společnosti Deloitte na oblast Transformace provozu pomáhají klientům implementovat podnikovou strategii a dosáhnout vytyčených firemních cílů. Detailní znalost jednotlivých odvětví a technická expertiza nám umožňují transformovat klíčové obchodní a provozní činnosti našich klientů tak, abychom jim pomohli se připravit na další růst, přijmout digitální technologie a maximalizovat efektivitu provozu.

 

Transformace oblasti financí

Odborníci společnosti Deloitte pro oblast financí poskytují služby, které finančním oddělením pomáhají zabývat se zásadními prioritami ovlivňujícími tvorbu hodnoty pro společnost od strategie po proces, technologii a organizaci.

 

Fúze a akvizice

Deloitte je jedinou poradenskou společností, která dovede asistovat strategickým korporátním a private equity investorům v průběhu celého životního cyklu procesu fúze a akvizice. Od začátku do konce přizpůsobujeme naše služby tak, aby reflektovaly specifika vaší transakce, integrace či rozdělení, a vždy si klademe za cíl vytvořit hodnotu pro naše klienty.

 

Strategie

Strategické postupy společnosti Deloitte pomáhají předním společnostem na celém světě dosáhnout hmatatelných výsledků přijetím správných rozhodnutí v nejvýznamnějších strategických otázkách.
Využíváme nejpokročilejší postupy, podpořené detailní znalostí daného odvětví a zkušenostmi, které nám umožňují vyvinout a realizovat pro klienty na míru sestavené integrované strategie, díky nimž budete do budoucnosti hledět s důvěrou.

 

Řízení dodavatelského řetězce

V době dynamických, globálních změn se firmy obrací na experty na efektivitu, aby optimalizovaly výkonnost svojí organizace. Odborníci společnosti Deloitte mají rozsáhlé zkušenosti v nejrůznějších průmyslových odvětvích, což jim umožňuje analyzovat vlastnosti jakéhokoli dodavatelského řetězce, od dodavatelů po logistiku a zákazníky, identifikovat příležitosti s nejvyššími možnými dopady na zlepšení a zavést vlastní řešení, která zvyšují efektivitu a snižují náklady.

Business Trends 2015: Business ecosystems come of age

Today’s business leaders need clear, concise and well-informed perspectives on important dynamics that are currently reshaping the business environment. Deloitte’s Business Trends reports deliver just that. While Deloitte doesn't have a crystal ball and can’t predict the future, our network of member firms do have the privilege of serving clients who are creating the future; access to some of the best minds on the planet; relentless curiosity; and a commitment to intellectual integrity and rigor. Deloitte draws upon all of these in the creation of these reports, including the latest one featured below, "Business ecosystems come of age."

Business Trends 2015: Business ecosystems come of age

The Three Rules: How exceptional companies think

This book  provides the hard evidence useful to help leaders set their agendas and make critical decisions despite ambiguity and uncertainty. The rules are lodestones that point the way toward profitable paths forward. The rules will show you not the roads less traveled, but help you identify the roads best traveled.

 

 

 

The Three Rules: How exceptional companies think

Kontakt

Jakub Sova

Jakub Sova

Partner

Jakub Sova je partnerem společnosti Deloitte odpovědným za rozvoj poradenských služeb v dopravním sektoru. Dlouhodobě se specializuje na projekty zaměřené na transformace společností v sektoru dopravy... více