RPA

Služby

Robotická automatizace procesů

Zhodnotíme vaše potřeby a sjednotíme je s požadavky na technologie, které vám pomohou k dosažení cílů. Naše řešení v oblasti RPA jsou postavena tak, abyste výhody pocítili co nejrychleji.

Vymezení robotické automatizace procesů

Robotická automatizace procesů (RPA) má potenciál proměnit současná pracoviště stejně dramaticky, jako stroje změnily továrny v dobách průmyslové revoluce.

RPA je způsob, jak automatizovat opakující se procesy založené často na pravidlech. Takové transakční procesy se běžně odehrávají v centrech sdílených služeb či jiných centrech, kde jsou zpracovávány transakce.

Zpracování transakcí, práci s daty a komunikaci napříč několika informačními systémy umožňuje software, běžně označovaný jako „robot“, který ovládá a komunikuje se stávajícími IT aplikacemi. Několik takových robotů dohromady můžeme označit za „virtuální pracovní sílu“ – administrativní zpracovatelské centrum bez lidských zdrojů.

Automation is here to stay…but what about your workforce?
Roboti (ne)jsou

Na které procesy je vhodné aplikovat RPA?

Nástroje RPA je nejvhodnější zavést u procesů, kde se předvídatelně opakuje interakce s IT aplikacemi. Tyto procesy obvykle nedosahují takového rozsahu či významu pro automatizaci, aby byla provedena transformací klíčových systémů, případně tam, kde se transformace klíčových systémů v blízké budoucnosti neplánuje. Nástroje RPA zvyšují efektivitu provádění takových procesů a služeb, aniž by došlo ke změně klíčových systémů.

„Roboti“ v rámci RPA vykonávají rutinní podnikové procesy napodobením způsobu lidské práce s aplikacemi prostřednictvím uživatelského rozhraní a rozhodováním na základě jednoduchých pravidel. Celý proces tak může být od začátku až do konce vykonán softwarovými roboty s minimální účastí lidí, kteří jsou potřeba pouze při řešení výjimek.

RPA lze využít pro automatizaci procesů, které:

  • se velmi často opakují
  • jsou náchylné k chybám
  • se zakládají na pravidlech
  • jsou sezonní a čas u nich hraje zásadní roli.
CFO Insights: Proč robotika všechno mění?

Proč zvolit robotickou automatizaci procesů?

Výhody řešení RPA jsou více než pouhé snížení nákladů, zahrnují:

  • zkrácení délky cyklu a zvýšení výkonu
  • flexibilitu a rozšiřitelnost
  • vyšší přesnost
  • zlepšení morálky zaměstnanců, jelikož tvoří vyšší hodnotu
  • orientaci na inovace a spokojenost zákazníků
  • podrobné zaznamenávání dat.

Kontakt

Milan Kulhánek

Milan Kulhánek

Partner

Milan Kulhánek je partnerem v oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika zodpovědným za poradenství v oblasti provozních činností a strategie. Náplní jeho role je řídit očekávání klientů, r... více

Jan Hejtmánek

Jan Hejtmánek

Ředitel

Jan Hejtmánek je ředitelem ve společnosti Deloitte Česká republika, kde vede program robotické automatizace procesů (RPA). Má na starosti vyhledávání příležitostí pro nasazení RPA nebo její kombinace ... více