RPA

Služby

Robotická automatizace procesů

Zhodnotíme vaše potřeby a sjednotíme je s požadavky na technologie, které vám pomohou k dosažení cílů. Naše řešení v oblasti RPA jsou nastavena tak, abyste výhody pocítili co nejrychleji

Situace​

Robotická automatizace procesů (RPA) má potenciál proměnit současná pracoviště stejně dramaticky, jako stroje změnily továrny v dobách průmyslové revoluce.​

RPA je způsob, jak automatizovat opakující se procesy, které jsou často založené na pravidlech. Takové transakční procesy se běžně odehrávají v centrech sdílených služeb či jiných centrech, kde se zpracovávají transakce.​

Zpracování transakcí, práci s daty a komunikaci napříč několika informačními systémy umožňuje software, běžně označovaný jako „robot“, který zaznamenává stávající IT aplikace a komunikuje s nimi. Skupinu několika takových robotů můžeme označit za „virtuální pracovní sílu“ – jakési centrum pro zpracování administrativy, ovšem bez lidských zdrojů.​

Automation is here to stay…but what about your workforce?

Řešení​

Na které procesy je vhodné aplikovat RPA?​

Nástroje RPA je nejvhodnější zavést u procesů vyznačujících se opakovanými a předvídatelnými interakcemi s IT aplikacemi. Tyto procesy obvykle nedosahují takového rozsahu či významu, aby bylo kvůli automatizaci nutné provést transformaci klíčových systémů. Jedná se také o procesy, u nichž se transformace klíčových systémů v blízké budoucnosti neplánuje. Nástroje RPA zvyšují efektivitu provádění takových procesů a služeb, aniž by došlo ke změně klíčových systémů.​

„Roboti“ v rámci RPA vykonávají rutinní podnikové procesy napodobením způsobu lidské práce s aplikacemi prostřednictvím uživatelského rozhraní, přičemž se rozhodují na základě jednoduchých pravidel. Celý proces tak může být od začátku až do konce vykonán softwarovými roboty s minimální účastí lidí, kteří jsou potřeba pouze při řešení výjimek.​

RPA lze využít pro automatizaci procesů, které:​

  • se velmi často opakují,​
  • jsou náchylné k chybám,​
  • jsou založené na pravidlech a​
  • jsou sezónní a záleží u nich na rychlosti zpracování.​
CFO Insights: Proč robotika všechno mění?
Roboti (ne)jsou

Výhody​

Výhody řešení RPA jsou více než pouhé snížení nákladů, zahrnují:​

  • zkrácení délky cyklu a zvýšení výkonu​
  • flexibilitu a škálovatelnost​
  • vyšší přesnost​
  • lepší morálku zaměstnanců – mohou vytvářet větší hodnoty​
  • orientaci na inovace a spokojenost zákazníků​
  • podrobné zaznamenávání dat​

Kontaktujte nás

Jan Hejtmánek

Jan Hejtmánek

Partner | Deloitte CE AI Institute Lead

Jan je partnerem v oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte v České republice. Je vedoucím týmu Inteligentní automatizace pro Deloitte CE a členem výboru Inteligentní Automatizace pro Deloitt... více