RPA

Služby

Robotická automatizace procesů

Poskytujeme služby v oblasti robotické automatizace procesů (RPA – Robotic Process Automation) pro automatizaci a zlepšení podnikových procesů, díky nimž bude vaše společnost fungovat efektivněji a zvýší se produktivita týmů.

Zhodnotíme vaše potřeby a sjednotíme je s požadavky na technologie, které vám pomohou k dosažení cílů. Naše řešení v oblasti RPA jsou postavena tak, abyste výhody pocítili co nejrychleji.

Vymezení robotické automatizace procesů

Robotická automatizace procesů (RPA) má potenciál proměnit současná pracoviště stejně dramaticky, jako stroje změnily továrny v dobách průmyslové revoluce.

RPA je způsob, jak automatizovat opakující se procesy založené často na pravidlech. Takové transakční procesy se běžně odehrávají v centrech sdílených služeb či jiných centrech, kde jsou zpracovávány transakce.

Zpracování transakcí, práci s daty a komunikaci napříč několika informačními systémy umožňuje software, běžně označovaný jako „robot“, který ovládá a komunikuje se stávajícími IT aplikacemi. Několik takových robotů dohromady můžeme označit za „virtuální pracovní sílu“ – administrativní zpracovatelské centrum bez lidských zdrojů.

Automation is here to stay…but what about your workforce?
Roboti (ne)jsou

Na které procesy je vhodné aplikovat RPA?

Nástroje RPA je nejvhodnější zavést u procesů, kde se předvídatelně opakuje interakce s IT aplikacemi. Tyto procesy obvykle nedosahují takového rozsahu či významu pro automatizaci, aby byla provedena transformací klíčových systémů, případně tam, kde se transformace klíčových systémů v blízké budoucnosti neplánuje. Nástroje RPA zvyšují efektivitu provádění takových procesů a služeb, aniž by došlo ke změně klíčových systémů.

„Roboti“ v rámci RPA vykonávají rutinní podnikové procesy napodobením způsobu lidské práce s aplikacemi prostřednictvím uživatelského rozhraní a rozhodováním na základě jednoduchých pravidel. Celý proces tak může být od začátku až do konce vykonán softwarovými roboty s minimální účastí lidí, kteří jsou potřeba pouze při řešení výjimek.

RPA lze využít pro automatizaci procesů, které:

 • se velmi často opakují
 • jsou náchylné k chybám
 • se zakládají na pravidlech
 • jsou sezonní a čas u nich hraje zásadní roli.
CFO Insights: Proč robotika všechno mění?

Proč zvolit robotickou automatizaci procesů?

Výhody řešení RPA jsou více než pouhé snížení nákladů, zahrnují:

 • zkrácení délky cyklu a zvýšení výkonu
 • flexibilitu a rozšiřitelnost
 • vyšší přesnost
 • zlepšení morálky zaměstnanců, jelikož tvoří vyšší hodnotu
 • orientaci na inovace a spokojenost zákazníků
 • podrobné zaznamenávání dat.

Kompetence a metodologie našeho RPA týmu

Tým RPA společnosti Deloitte je složen ze širokého spektra zkušených odborníků, které mu umožňuje naplnit všechny role nezbytné pro úspěšnou dodávku služeb a implementaci robotické automatizace procesů ve všech modelech dodávky služeb:

 • Realizace automatizace každého procesu standardně probíhá na základě hybridní agile metodologie, optimálně využívající výhod konceptu robotické automatizace procesů i aktuální dostupnosti expertů pro konkrétní odvětví či funkční oblast
 • Fázi procesní analýzy dovedeme akcelerovat díky široké znalostní základně Deloitte i expertní znalosti procesů prověřené v praxi
 • Naši vývojáři úzce spolupracují s experty na straně klienta, byznys analytiky, specialisty na procesy i RPA technologickými architekty, s cílem rychle vyřešit jakékoli výzvy, které vyvstanou během projektu
 • Dobře rozumíme dopadům RPA na fungování firmy a dovedeme přitom flexibilně využít našich lokálních i mezinárodních zdrojů, abychom minimalizovali bariéru mezi týmem zavádějícím automatizaci a zaměstnanci klienta
 • Posunout RPA projekty úspěšně z fáze „Proof of Concept“ do fáze plošné implementace nebývá snadné. Společnost Deloitte má v této oblasti rozsáhlé zkušenosti prověřené úspěšnými projekty napříč několika odvětvími.
Nabídka Deloitte v oblasti RPA

Naše projektové reference

Velmi dobře rozumíme specifikům různých odvětví – náš RPA tým úspěšně realizoval projekty mj. v sektoru finančních služeb, telekomunikací a utilit:

 • Automatizace vybraných účetních OTC / PTP procesů pro významnou nizozemskou petrochemickou společnost - klient požadoval rozsáhlou transformaci procesů na bázi RPA s úsporou celkem 112 FTE. Během prvních osmi měsíců projektu byla úspěšně dokončena automatizace 20 FTE, zbývajících 83 FTE bude následovat v další fázi projektu. RPA se stala katalyzátorem zásadní provozní optimalizace na straně klienta, tak jak bylo navrženo na počátku projektu. Využita byla technologie AA.
 • Automatizace procesu refixace hypotečních úvěrů a poplatkování pro slovenskou retailovou banku – náš klient plánoval outsourcing související agendy z lokálních back office pracovišť do regionálního centra služeb, aniž by zde bylo nutno navýšit počet zaměstnanců. Náš tým pomohl bance vyvinout na míru šitou strategii RPA a IT security model umožňující celkové cílové snížení počtu pracovníků v rozsahu 200 FTE. Využita byla technologie Blue Prism.
 • RPA koncept pro významného českého telekomunikačního operátora – zaměřený na automatizaci procesů pro klíčové produkty jako zrušení nebo zneplatnění služeb. Pomohli jsme zavést RPA do klientova denního provozu s cílem vytvořit základnu pro plánované 20% snížení nákladů v horizontu 12 měsíců a celkové zvýšení efektivity. V rámci projektu jsme vybudovali „Center of Excellence“, vyvinuli výchozí procesy, poskytli týmu klienta odborné vedení a školení v oblasti RPA a zavedli jsme do produkce RPA formou služby (RPAaaS). Využita byla technologie Blue Prism.
 • Automatizace vybraných procesů v oblasti prodeje produktů a likvidace pojistných událostí pro dánskou pojišťovnu specializovanou na pojištění automobilů – náš klient řešil problém s řadou procesů s vysokým objemem nevyřízených požadavků, a požadoval jej vyřešit bez nutnosti náboru dalších zaměstnanců. Pomocí RPA byla úspěšně provedena automatizace osmi procesů, čímž došlo k rychlé eliminaci fronty čekajících požadavků a úspoře 5 FTE. Využita byla technologie Blue Prism.
 • Robotická automatizace procesů v oblasti ověření identity klientů pro významnou irskou retailovou banku – náš klient potřeboval jednorázově ověřit identitu klientů u přibližně 2 milionů účtů, přičemž počáteční náklady byly odhadovány až na 8 milionů EUR. Náš tým připravil Proof of Concept, který prokázal, že využitím technologií RPA lze dosáhnout úspory ve výši téměř 7 milionů EUR a současně výrazně zkrátit dobu potřebnou pro ověření portfolia. Náš tým rovněž vypracoval návrh procesů a projektový plán a vyhodnotil připravenost klientova RPA týmu k realizaci. Využita byla technologie Blue Prism.
Profil RPA týmu Deloitte

Kontakt

Milan Kulhánek

Milan Kulhánek

Partner

Milan Kulhánek je partnerem v oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika zodpovědným za poradenství v oblasti provozních činností a strategie. Náplní jeho role je řídit očekávání klientů, r... více

Jan Hejtmánek

Jan Hejtmánek

Senior manažer

Jan Hejtmánek je senior manažerem ve společnosti Deloitte Česká republika, kde vede program robotické automatizace procesů (RPA). Má na starosti vyhledávání příležitostí pro nasazení RPA nebo její kom... více

Související články