Služby

Formulace strategie

Cíl bez odpovídajícího plánu zůstane jen nevysloveným přáním

Jakmile důkladně porozumíme vaší společnosti a trhu, můžeme definovat cíle a způsoby jejich dosažení. Teprve poté budeme moci začít řídit a směřovat společnost k lepším zítřkům.

Nabídka služeb

Korporátní strategie

Cílem strategie společnosti je nalézt optimální kombinaci aktiv, schopností a procesů s cílem identifikovat a dále posílit její konkurenční výhodu.

 

Business strategie

Zaměřuje se na určitou firmu, konkrétní obchodní jednotku nebo konkrétní podnikatelskou oblast, v níž určuje nezbytné kroky pro naplnění firemní strategie a vize.

 

Strategie růstu

Identifikuje příležitosti organického i neorganického růstu pro dosažení udržitelného tempa růstu, aniž by negativně ovlivňovala zdroje společnosti v rámci několika strategií růstu.

 

Návrh obchodního modelu

Klíčem k úspěšné strategii není začít dělat věci jinak, ale schopnost vidět věci jiným způsobem. Návrh obchodního modelu vám umožňuje přetvořit způsob stávajícího podnikání s cílem ušetřit náklady, zvýšit výnosy nebo realizovat synergie napříč hodnotovým řetězcem.

 

Návrh business plánu

Nezáleží na tom, jak skvělý je samotný nápad, úspěch podnikání je totiž vždy reprezentován účetními knihami. Návrh podnikatelského plánu proto obsahuje hloubkové mapování jednotlivých podnikových jednotek a souvisejících výnosů a nákladů, pomáhá identifikovat a oceňovat potřebné provozní prostředky a testuje obchodní prognózy na trhu - a to vše s cílem poskytnout vám pro realizaci vašeho nápadu dynamický business plán, kde je možné aplikovat různé scénáře.

 

Firemní kultura

Peter Drucker věřil, že "firemní kultura konzumuje strategii k snídani" a víme, že nesoulad mezi kulturou a strategií může mít za následek plýtvání zdroji nebo vážné ohrožení vaší pozice na trhu. Náš balíček firemní kultury se proto zaměřuje na posouzení vaší firemní kultury, identifikaci klíčových hodnot a pochopení pozice vašich zaměstnanců. To pak slouží jako základní pilíř pro vypracování podnikové kultury a také jako základ pro komunikaci strategie společnosti.

Kontakt

Pavel Šiška

Pavel Šiška

Vedoucí partner

Pavel je vedoucím partnerem oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte Česká republika od roku 2013. Pavel se dlouhodobě věnuje propojování businessu a IT, analytice a inovacím. Z hlediska odvě... více