Perspektivy

Naladění na správnou notu

Central Europe Private Equity confidence survey Květen 2014

Přesvědčení, že nás čekají lepší časy, je pro uzavření obchodů zásadní. Důvěra umožňuje majitelům společností plánovat další růst místo toho, aby setrvávali v období stagnace. Soukromý kapitál má nyní dobrou pozici pro to, aby se s těmito společnostmi spojil a pomohl jim naplnit jejich plány.

Garret Byrne, lídr v oblasti soukromého kapitálu pro střední Evropu

Hlavní zjištění

S potěšením oznamujeme, že výsledky nejnovějšího Průzkumu důvěry soukromého kapitálu ve střední Evropě, jen provedla společnost Deloitte, ukazují, že důvěra investorů ve střední Evropě i nadále roste a v současné době dosahuje úrovně, která v tomto regionu nebyla zaznamenána od vrcholného období v letech 2003-2007.

Důvěra neustále narůstá, přičemž v posledních 18 měsících nepřerušeného růstu dosáhl tento index důvěry svého maxima, jež zaznamenal mezi roky 2003 a 2007. Dvě třetiny respondentů očekávají hospodářský růst, což je v porovnání s minulým průzkumem, kdy tento názor sdílelo 43 % dotazovaných, vzrůstající tendence.

Celkem 60 % respondentů, dvojnásobek oproti předchozímu průzkumu, očekává oživení tržní aktivity. Tento názor převládá pravděpodobně díky tomu, že obchodníci mají k dispozici nové fondy. Tři fondy byly vyčerpány minulý rok a další tři byly částečně vyčerpány v několika předcházejících měsících. Mimo to se více než jedna čtvrtina dotazovaných domnívá, že se snižuje zadlužení trhů, jež dosahuje nejlepších výsledků za poslední tři roky, což je předpokladem dalšího oživení transakčních aktivit.

Zatímco se obchodníci soustředili na získávání finančních prostředků, počet respondentů, kteří své úsilí hodlají zaměřit tímto směrem, se zdvojnásobil z 8 % na 19 %. Na nové investice se hodlá zaměřit pouze polovina respondentů, což v porovnání s 59 % zaznamenaných v předchozím průzkumu znamená jistý pokles.

CE Private Equity confidence survey, Květen 2014
Považujete tyto informace za užitečné?