Analýza

Daňová jistota v ČR

Průzkum mezi podnikateli

Vnímání daňové jistoty představuje důležitý aspekt při rozhodování o umístění, nebo rozšíření investic. Jedním z důvodů současného útlumu přílivu investic do České republiky může být i snížená jistota firem v oblasti aplikace daňových zákonů a následně výběru daní. Jaké je skutečné vnímání daňové jistoty v ČR a v rámci zemí EMEA? Odpověď na tuto otázku přináší průzkumy společnosti Deloitte s názvem "Daňová jistota". Širší veřejnost si může udělat skutečnou představu o tom, jak důležití poplatníci a plátci daní v České republice a ostatních zemí EMEA regionu vnímají jistotu daňového systému a výběru daní.

Průzkum vnímání daňové jistoty (2015)

Finanční úřady se při kontrolách podnikatelů a firem zaměřují na tradiční oblasti jako v minulých letech, a to na DPH a daň z příjmů právnických osob. Nicméně, oproti roku 2014 se v roce 2015 snížil počet kontrol správnosti nastavení převodních cen.

Průzkum vnímání daňové jistoty

Daňová jistota v zemích EMEA včetně České republiky, shrnutí (2014)

Vnímání daňové nejistoty mezi firmami a podnikateli v ČR je stále velmi silné. Zatímco mezi respondenty v zemích EMEA meziročně poklesl podíl těch, kteří se domnívají, že je u nich vysoká daňová nejistota (pokles z 60 % na 54,2 %), v ČR je situace podobná jako loni – vysokou daňová nejistotu vnímá 71 % firem (loni to bylo 70,5 % firem).

Daňová jistota v zemích EMEA včetně ČR - shrnutí

Daňová jistota v zemích EMEA včetně České republiky, shrnutí (2013)

Větší jistota ohledně budoucnosti daňového systému, jeho zjednodušení a větší předvídatelnost a spolupráce s daňovou správou - takové jsou hlavní změny v daňové legislativě, které by měly podle firem v ČR pozitivní dopad na obchodních vztahy a zvýšení konkurenceschopnosti. Vyplývá to z třetího průzkumu společnosti Deloitte zaměřeného na daňovou jistotu mezi daňovými poplatníky v zemích EMEA, včetně ČR.

Daňová jistota v zemích EMEA včetně ČR - prezentace

Daňová jistota v zemích EMEA včetně České republiky, shrnutí (2012)

Připravili jsme pro Vás stručný výtah nejzajímavějších závěrů průzkumu s názvem Daňová jistota v zemích EMEA včetně ČR. Zaměřili jsme se především na srovnání České republiky s Německem, Polskem, Rakouskem a Slovenskem. (prezentace v českém jazyce).

Daňová jistota v zemích EMEA včetně ČR – Shrnutí průzkumu formou prezentace

Daňová jistota v ČR (2010)

Hlavní příčinou nejistoty českých firem při plnění daňových povinností jsou časté změny domácí legislativy. Kromě vyšší právní stability by daňovou jistotu podle firem zlepšilo také zavedení předběžných konzultací s finančními úřady. (publikace v českém jazyce)

Daňová jistota v ČR - Shrnutí průzkumu
Považujete tyto informace za užitečné?