Perspektivy

Změní chytřejší pobídky orientaci české ekonomiky?

V létě by měla vstoupit v platnost novela zákona o investičních pobídkách, která má zpřístupnit veřejnou podporu širšímu spektru investorů.

Systém investičních pobídek čeká výrazné zatraktivnění. Schvalovacím procesem prochází návrh novely zákona o investičních pobídkách a o změně některých souvisejících zákonů. Novela reaguje na vyhodnocení stávajícího stavu, který se nejevil jako dostatečně efektivní.

Česká republika neustále vstupuje do konkurenčního boje s ostatními zeměmi středoevropského a východoevropského regionu o zahraniční investory, kteří při svém rozhodování berou v potaz výhody a nevýhody investičních lokalit. Pro regiony je příliv investic možností urychlení jejich hospodářského rozvoje a vzhledem k současnému všeobecnému útlumu v investiční aktivitě je různými cestami podporují.

Proto by v létě 2012 měla vstoupit v platnost novela zákona o investičních pobídkách, která má zpřístupnit veřejnou podporu širšímu spektru investorů, a zvýšit tím investiční atraktivitu České republiky. Nově budou podpořeny i inovace, informační technologie a strategické služby, které motivují investory poskytující služby s vyšší přidanou hodnotou. V tomto ohledu je zřejmý záměr změnit orientaci České republiky ze zpracovatelského průmyslu na technicky náročnější a progresivnější technologie s vysokou přidanou hodnotou, které jsou v dlouhodobém hledisku stabilnější a mají velký exportní potenciál.Příznivější podmínky

Pro investice, které jsou současným zněním zákona již podpořeny, tedy ve zpracovatelském průmyslu, budou zavedeny příznivější podmínky. Čerpání nejčastější formy pobídky - slevy na dani z příjmu právnických osob - bude prodlouženo z pěti na deset let. Důvodem je ochlazení ekonomiky, které investorům přinášelo nižší zisky, a proto jejich daňová povinnost neumožňovala slevu na dani z příjmu uplatnit. Snížení povinného podílu strojů na 50 procent minimální investice, neboli na 50 milionů korun by rovněž mělo mít pozitivní dopad pro investory.

V oblasti podpory pracovních míst se má snížit sankce pro případy, kdy jejich počet investor nezachová po celých pět let. V současnosti se v tomto případě celá přijatá podpora vrací, v budoucnu by se měla vracet pouze poměrná část dle počtu zrušených míst.

Veřejná podpora formou investiční pobídky bude nyní dostupná i pro zcela nové investory zřizující technologická centra a centra strategických služeb. Pro technologická centra bude platit podmínka vytvoření nejméně 50 pracovních míst a minimální investice do dlouhodobého majetku ve výši 10 milionů Kč. Pro centra strategických služeb je nutno vytvořit minimálně 100 pracovních míst, přičemž pro společnosti vytvářející software je tento počet snížen na 40.

Náklady podpořené investiční pobídkou budou představovat dle výběru společnosti buď hodnotu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nebo mzdové náklady do určitého stropu na nově vytvořená pracovní místa vynaložené v průběhu dvou let.Strategické investice

Další novinkou je zavedení institutu strategického investora, který v České republice investuje nadstandardní objem prostředků. Pro strategickou investiční akci je nutná investice alespoň ve výši 500 milionů korun do zpracovatelského průmyslu, z čehož minimálně 250 milionů musí být do nového strojního zařízení, a vytvoření nejméně 500 nových pracovních míst. Strategická investiční akce pro technologická centra si žádá minimální investici 200 milionů korun (z toho minimálně 100 milionů do nového strojního zařízení) a vytvoření 200 pracovních míst.

Po splnění zákonných podmínek bude strategický investor v návaznosti na souhlas vlády oprávněn čerpat přímou kapitálovou podporu až pět procent z investovaných nákladů, a získá tak peníze jednodušší cestou. Připomeňme si, že z minulosti můžeme za strategického investora považovat například společnost Hyundai Motor Company, která v Nošovicích vystavěla automobilový závod zhruba za 30 miliard korun.

Ekonomická recese a zpřísnění podmínek pro investiční pobídky novelou zákona v roce 2007 způsobily, že investiční aktivita v České republice výrazně poklesla. Vzhledem k tomu, že různé formy investičních pobídek poskytují i vyspělé ekonomiky jako Velká Británie či Kanada, nebylo by příliš strategické od této soutěže o investory zcela upustit.

Pozitivní dopad novely je nyní potřebný, a to především v méně rozvinutých regionech. Investoři by se však neměli soustředit pouze na samotné získání investiční pobídky, ale i na její efektivní využití. Praxe ukazuje, že velká škála investorů není schopna v konečném důsledku pobídku zužitkovat.

 

Byl pro Vás tento článek přínosný?