Analýza

Vrácení nadbytečně odvedeného pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Pomohli jsme jedné z největších mezinárodních společností módního průmyslu k navrácení nadbytečně zaplaceného pojistného do českého systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

Vedlejší náklady v podobě pojistného na sociální zabezpečení významně zvyšují náklady na pracovní sílu. Při přeshraničních aktivitách je přitom důležité správně určit, ve kterém státě má být pojistné odváděno. Dle evropských pravidel se pojistné platí jen v jednom státě, i když zaměstnanec dostává odměnu od více firem v různých státech.

V případě našeho klienta platila česká firma pojistné z odměn členů představenstva v České republice, přestože Česká republika nebyla příslušným státem pro odvod pojistného. Dotyčné osoby přitom zároveň pracovaly v jiném členském státě Evropské unie. Na základě podrobného rozboru situace jednotlivých osob a aplikace příslušné mezinárodní legislativy jsme zjistili, že tento stát je příslušným státem pro odvod pojistného. Díky zkušenostem a kontaktům společnosti Deloitte se podařilo získat pro členy představenstva osvědčení A1, potvrzující jejich účast na pojištění v domovské zemi, a následně také po intenzivní komunikaci s českými úřady dosáhnout vrácení celého odvedeného českého pojistného ve výši cca 13 milionů korun. 

Přidaná hodnota společnosti Deloitte

Vhodné nastavení sociálního pojištění umožňuje vyslaným zaměstnancům a jejich zaměstnavatelům využít výhod jednotlivých systémů sociálního zabezpečení a zároveň si zachovat nárok na odpovídající dávky. Klientům nabízíme pomoc při realizaci těchto potenciálně významných úspor prostřednictvím následujících služeb:

  • Určení příslušných předpisů a jejich praktických dopadů;
  • Obstarávání potřebných formulářů;
  • Poradenství týkající se dobrovolného pojištění;
  • Komunikace s úřady v domovské i hostitelské zemi ohledně zákonných povinností.

Naše globální přítomnost doplněná detailními znalostmi místních předpisů nám umožňuje poskytovat našim klientům služby s vysokou přidanou hodnotou.

Považujete tyto informace za užitečné?