DAC 7: Nová oznamovací povinnost pro digitální platformy a jejich prodejce

Provozujete internetovou platformu, přes kterou lze prodat zboží nebo službu? Jste poskytovatelem služeb či prodejcem zboží, který využívá internetová tržiště, platformy a jiná webová rozhraní? A víte o tom, že od ledna 2023 mají e-shopy, online tržiště, sharingové služby a další digitální platformy povinnost sbírat informace o vybraných činnostech, prodejcích a jejich tržbách a na pravidelné bázi je hlásit správci daně?

Finanční správa začne sbírat informace o tržbách od ledna 2024. Vyzrajte zavčasu na DAC 7!

Nová povinnost v základních otázkách a odpovědích

O co jde? DAC 7 je směrnice Evropské unie o mezinárodní spolupráci, která dopadá na všechny provozovatele internetových platforem, které umožňují prodej zboží a vybraných služeb (např. poskytnutí nemovitostí, dopravního prostředku či nějakou formu osobní služby) přes jejich webové rozhraní. 

Koho se týká? Primárně provozovatelů platforem, zbystřit by ovšem měli i sami prodejci. Platformy po nich mohou vyžadovat spolupráci, ale hlavně – platformy budou informace o jejich obchodech a tržbách poskytovat správci daně.

Proč se tak děje a jaká budou platit pravidla? Cílem je identifikovat subjekty generující zisk přes digitální platformy a zabezpečit řádné zdanění z hlediska všech daní. Povinnosti jsou dané, jednotné řešení ale neexistuje. Bez právního, daňového a dalšího kontextu se jen těžko zorientujete. 

Od kdy bude povinnost platit? Sběr dat začal již 1. 1. 2023, první report se podává v lednu 2024. Času proto není nazbyt. V případě, že povinnost nedodržíte, hrozí vám pokuta ve výši 1,5 milionů korun a místo v seznamu nespolupracujících platforem, což s sebou může přinést riziko velkých kontrol ze strany finančního úřadu i další reputační rizika.

DAC 7: Nová oznamovací povinnost pro internetové platformy o jejich prodejcích

Stáhnout PDF >

Objasníme vám, jak v kontextu daňových i právních novinek nepodcenit přípravu!

4 kroky, které by měli udělat…

 

PROVOZOVATELÉ PLATFOREM/WEBU

 1. Identifikovat aktivity a prodejce, kteří jsou předmětem oznamování
 2. Identifikovat slabá místa, aby provozovatelé byli schopni požadované informace reportovat
 3. Implementovat proces sběru dat a provést jejich kontrolu
 4. Konsolidovat a reportovat data finanční správě

PRODEJCI

 1. Identifikovat platformy, přes které dochází k prodeji zboží/služeb
 2. Zanalyzovat svoji pozici – zda jsou oznamovaným prodejcem
 3. Zanalyzovat svoji činnost – zda budou podléhat oznamování
 4. Nastavit účetní systém tak, aby byli schopni sami zkontrolovat, jaké hodnoty o jejich činnosti by měly být oznamovány přes jednotlivé platformy 


Která rizika hrozí při nedodržení povinnosti?

PLATFORMY

 • Pokuty a sankce, pokud nebude povinnost řádně a včas splněna, včetně možnosti zařazení na seznam nespolupracujících platforem a zákazu činnosti
 • Rizika spojená s nesprávným reportingem o prodejcích a z toho vyplývající právní a obchodní rizika

PRODEJCI

 • Správce daně bude mít detailní informace o tržbách společností / fyzických osob
 • Riziko spojené s nesprávným reportingem ze strany platforem a vysvětlování vůči finančnímu úřadu, a to nejen v České republice

 

Alena Wágner Dugová

Senior Managing Associate | Daňový poradce