Služby

Přímé daně - Korporátní daně

Disponujeme hlubokými znalostmi daňových požadavků a rozsáhlými zkušenostmi s jejich uplatňováním po celém světě. Naše praktické a inovativní daňové poradenství a globálně řízený rámec pro dodržování daňových požadavků vám dávají jistotu, že je ve všech jurisdikcích uplatňován konsistentní přístup.

Služby přípravy daňových přiznání

V souvislosti s tím, jak podniky rozšiřují provoz na nové trhy, se násobí složitost řízení daňových rizik a dodržování požadavků na výkaznictví. Náš globálně řízený rámec přípravy daňových přiznání umožňuje daňovým odborníkům společnosti Deloitte pomáhat nadnárodním organizacím dosahovat jejich cíle v této oblasti - tj. přesné a efektivní přípravy daňových přiznání, která zároveň zvyšuje celosvětové povědomí o správných informacích pro přijímání strategických rozhodnutí.

Finanční reporting v oblasti daně z příjmu

Finanční reporting v oblasti daně z příjmů je čím dál složitější. Daňová oddělení musí sledovat nejnovější regulatorní vývoj a pokyny související s daní z příjmů, zveřejňováním informací a dokumentací a hledat způsoby, jak spolehlivěji a výkonněji uspokojovat potřeby týkající se procesu vytváření daňových rezerv a souvisejících technologií. Daňoví odborníci společnosti Deloitte chápou složité problémy a mohou poskytnout praktický pohled, standardizaci a technické znalosti, které klientům pomáhají v orientaci ve spletitých zákonných požadavcích.

Služby při řešení daňových sporů

Nadnárodní organizace budou i v budoucnu věnovat více času a zdrojů řízení daňových sporů na lokálních a zahraničních trzích. Daňové úřady si předávají informace o společnostech a více se zaměřují spíše na chyby při implementaci a její důvody než na technickou podstatu věci . V týmu společnosti Deloitte jsou bývalí daňoví úředníci, specialisté na alternativní způsoby řešení sporů a v řadě zemí i specialisté na daňové soudní spory, kteří mohou poskytovat nadnárodním podnikům asistenci na všech úrovních procesu řešení daňových sporů. Vytvořili jsme software pro řízení daňových sporů, abychom nadnárodním společnostem pomohli konsistentně kontrolovat a řídit daňové spory v různých jurisdikcích.

Poradenské a konzultační služby

Jedním z největších úskalí (a největších příležitostí) pro daňové poplatníky je efektivní řízení lokálních a zahraničních daní způsobem, který odpovídá celkovým obchodním cílům a fungování společnosti. Společnost Deloitte poskytuje poradenství společnostem v oblasti domácích i zahraničních daní, včetně řízení globální efektivní daňové sazby, restrukturalizace podniků a plánování dopadů nových a navrhovaných nařízení. Náš globálně řízený tým společnostem pomáhá implementovat praktické inovativní strategie, aby mohly lépe řídit daňové náklady, posilovat peněžní toky a zaměřovat se na růst podnikatelské činnosti.

Poradenství – Služby integrace po fúzi

Všechny transakce – fúze, akvizice, společné podnikání, kapitálové investice nebo divestice - s sebou nesou složité otázky potenciálních daňových rizik a poskytují příležitosti pro implementaci praktických strategií pro zvyšování daňové efektivity a jistoty. Pokud se tyto transakce týkají společností s celosvětovou působností, je okruh skutečností, , které je třeba zvážit, ještě širší. Společnost Deloitte vám může pomoci efektivně zdolat nesčetná daňová, účetní, právní, regulatorní, kulturní a pracovní úskalí, která vznikají při transakcích, a plně realizovat očekávané synergie po integraci.

Zákon o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely (FATCA)

Od začátku ledna 2013 budou muset prakticky všichni neameričtí finanční zprostředkovatelé a subjekty uplatňující srážkovou daň, kteří vlastní nebo drží americké investice, dodržovat požadavky na vykazování a zveřejňování informací stanovené zákonem o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely. Tato americká legislativa významně ovlivní funkci daní, technologické systémy, provoz a obchodní strategii organizací. Společnost Deloitte jako přední uznávaná společnost v oblasti daní a technologií má jedinečnou kvalifikaci pro posuzování a řešení všech dopadů souvisejících s dodržováním zákona FATCA. Naši specialisté udržují náskok podniků v této rozvíjející se oblasti dodržování zákonných požadavků a rizik, od analýzy a úpravy stávajících systémů po návrh a implementaci podnikových systémů a praktických procedur potřebných pro identifikaci a vykazování požadovaných informací pro americký daňový úřad (Internal Revenue Service).

Odvětví finančních služeb

Naším cílem je kombinovat znalosti specialistů z různých oborů a jejich vědomosti z jednotlivých finančních sektorů, abychom mohli poskytovat prvotřídní daňové poradenské služby finančním institucím. Díky propojení znalostí místního trhu s rozsáhlými zkušenostmi ze zahraničí nabízíme svým klientům komplexní řešení jejich potřeb ve formě daňových řešení upravených podle individuálních potřeb. Tým daňových poradců společnosti Deloitte, kteří se zaměřují na finanční sektor, vám pomůže zodpovědět otázky související s dodržováním právních požadavků a vyhnout se potenciálním rizikům a nákladům. Navíc vám poradí, jak ušetřit peníze a zvýšit efektivitu vašeho podniku.

Kontakt

Marek Romancov

Marek Romancov

Partner

Od roku 1997 se Marek intenzivně věnuje problematice transferových cen, v rámci své praxe se podílel na realizaci mnoha projektů v ČR a v CE regionu. Zaměřuje se na poskytování poradenství v oblasti d... více