Služby

Efektivní odměňování zaměstnanců

Výkonní a motivovaní zaměstnanci jsou pro mnoho firem zásadním předpokladem pro dosažení úspěchu. Jedním z prvků, které zvyšují nasazení a spokojenost zaměstnanců, je jejich odměňování. Pouhé navýšení prostředků na odměňování však není řešením, a to nejen kvůli snaze snižovat výdaje na straně firem.

Díky vhodnému nastavení odměňovacího balíčku přinášíme našim klientům tyto výhody a úspory: 

Efektivnější odměňování: 

  • zaměstnanec čerpá pouze takové výhody, které skutečně využije, tj. zaměstnavatel nevykládá žádné nevyužité náklady

Vyšší motivace zaměstnanců: 

  • zaměstnanec si sám volí odměňování podle svých potřeb
  • zvýšení povědomí zaměstnanců o jejich odměně

Snížení nákladů zaměstnavatele:

  • až o 34 % z vyplacených prostředků 

Vyšší čistý příjem zaměstnanců:

  • až o 31 % 

Přehlednost odměňování pro management firmy: komplexní a přehledné informace o odměňování pro management

 

Jak Vám může společnost Deloitte pomoci?

  • Prověříme situaci ve Vaší společnosti se zohledněním dlouhodobé strategie, firemních hodnot a preferencí zaměstnanců
  • Navrhneme vhodné nastavení odměňovacího balíčku
  • Představíme výhody nové struktury odměňování Vašim zaměstnancům
  • Připravíme veškerou právní a další dokumentaci

Naše komplexní služby Vám umožní zohlednit při odměňování Vašich zaměstnanců všechny aspekty a dosáhnout rychleji Vašich strategických cílů. 

Kontakt

Tomas Seidl

Tomas Seidl

Partner

Tomas je partnerem daňového a právního oddělení společnosti Deloitte ČR. Vystudoval Ekonomickou fakultu Erasmovy univerzity v Rotterdamu. Poskytuje odborné služby nadnárodním společnostem, investorům ... více