Řešení

Komplexní dotační poradenství

Success story

Možnost využití veřejné podpory v oblasti dotací je v současné době velmi využívaný nástroj, který které využívá velké množství společností zejména ze zpracovatelského průmyslu, ale také celá řada státních a veřejných organizací.

Společnost Deloitte poskytla poradenství v oblasti dotací přednímu světovému dodavateli vysoce kvalitních kabelů a řešení pro elektrickou infrastrukturu, stavebnictví, železniční a automobilovou dopravu. Celková částka dotace, která byla klientovi ve všech projektech přiznána, dosahuje přes 140 mil. CZK.

V rámci poskytovaných služeb jsme našemu klientovi posoudili investiční plány ve všech třech jeho závodech na území ČR za účelem identifikace možností čerpání veřejné podpory na jednotlivé investiční aktivity. Během této analýzy jsme zmapovali aktuální dotační příležitosti relevantní pro každý jeho závod a doporučili jednotlivé dotační programy pro plánované investice. Pro vybrané projekty (celkem 7 projektů) z oblasti investic do pořízení nových výrobních technologií, pomocích, kterých bude vyrábět nové nebo inovované výrobky, rekonstrukce objektů slouzích pro výrobní a administrativní účely, opatření, která vedla ke snížení energetické náročnosti podniku a v neposlední řadě také v oblasti rozšíření kapacit na výzkum a vývoj jsme ve spolupráci s klientem připravili žádosti o dotaci, které následně byly poskytovatele dotace schváleny. Kromě samotného poradenští při identifikace vhodných dotačních programů a přípravě žádostí o dotaci jsme také po dobu sedmi let poskytovali a stále poskytujeme služby v oblasti administrace jednotlivých projektů a současně jsme řešili převod jednotlivých dotačních projektů na jednu ze společností ze skupiny, neboť všechny tři společnosti v ČR vzájemné fúzovali.

V současné době s klientem připravujeme další projekty, které by mohly být financovány z dotací a to zejména projekty na zavedení výroby nových nebo inovovaných výrobků.

Role společnosti Deloitte a poskytování přidané hodnoty

  • Posoudili jsme investiční plán klienta jako celek a doporučili jednotlivé dotační programy pro plánované investice.
  • Všechny projekty vede společnost Deloitte již 7 let, což zajistilo integritu všech projektů i přes personální změny a přeměnu společnosti.
  • Komplexní administrace dotačních projektů zahrnovala nejen přípravu výběrových a změnových řízení, monitorovacích zpráv či žádostí o platbu ale také osobní vyjednávání s poskytovateli dotace.
  • V rámci přípravy i administrace projektů jsme vždy posuzovali projekty jako celek a snažili se minimalizovat všechna případná rizika spojená s možným zamítnutím projektu či jeho krácením.

Kontakt

Luděk Hanáček

Luděk Hanáček

Partner

Luděk Hanáček je partnerem v daňovém a právním oddělení zodpovědným za tým expertů, kteří poskytují poradenství v oblasti dotací a daňových podpor. Má dlouhodobé zkušenosti v oblasti analýz financován... více