Služby

Definování kontrolních opatření

Obrana proti podvodům na DPH

Zkušenosti z daňových kontrol potvrzují, že nejlepší obranou před nevědomým zatažením do daňového podvodu je včasná a účinná prevence.

Nabízené služby

  • Analýza procesu výběru nového dodavatele / odběratele a související pravidla napříč společností.
  • Definování a sepsání metodiky pro kontrolu obchodních partnerů na míru dané společnosti.
  • Nastavení takových kontrolních opatření, která pomohou společnosti identifikovat potencionálně rizikové obchodní partnery.

Přínosy

  • Analýza a řízení rizik různého typu (včasné odhalení možné platební neschopnosti nebo nestandardních procesů u obchodního partnera, prevence nevědomého zatažení do daňového podvodu, jistota komunikace s oprávněnou osobou atd.). 
  • Podpora jednání s péčí řádného hospodáře (odpovědnost za škodu).
  • Vyšší pravděpodobnost unesení důkazního břemene v daňovém řízení.

Kontakt

Radka Mašková

Radka Mašková

Ředitelka

Radka Mašková je ředitelkou v týmu nepřímých daní v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte Česká republika. Paní Mašková se specializuje na poradenské služby a zajišťování souladu s legislati... více

Jiřina Procházková

Jiřina Procházková

Partner | Advokát

Jiřina Procházková je partnerkou a vedoucí oddělení daňových sporů v Deloitte Legal. Jiřina je specialistkou na správu daní, daňové spory a regulaci veřejné podpory. Má rozsáhlé zkušenosti se zastupov... více

Petr Čapoun

Petr Čapoun

Senior manažer

Petr je senior manažerem v technologickém týmu daňového a právního oddělení Deloitte Česká republika. V Deloitte působí od roku 2016. Specializuje se na oblast designu a vývoje aplikací a procesů ve f... více