Služby

Fúze a akvizice

Všechny transakce, ať už fúze, akvizice, společná majetková účast/joint venture, kapitálové investice nebo divestice (zbavení se majetkové účasti), sebou přinášejí značné množství otázek. Pokud jsou tyto transakce uskutečňovány společnostmi s nadnárodním působením, vstupují do hry ještě další aspekty, které je třeba zvážit. Společnost Deloitte disponuje zkušeným týmem, a je tak schopna poskytnout komplexní škálu daňových, účetních a právních služeb při tuzemských i přeshraničních transakcích.

Strukturování a due diligence

Tým odborníků na fúze a akvizice poskytuje korporátním klientům a private equity investorům široké spektrum daňově poradenských služeb. Součástí týmu jsou specialisté s mnohaletými zkušenostmi v oboru fúzí a akvizic a dalších odvětví, kteří pomáhají společnostem zvážit všechna potenciální rizika a zároveň dodržet nezbytné legislativní požadavky. V rámci strukturování transakcí a due diligence vždy přihlížíme ke specifičnosti daného odvětví, země a transakce, analyzujeme zjištěná rizika, možné příležitosti, kvalitu aktiv, potenciální skryté náklady, nepředvídané události a závazky tak, aby společnosti dosáhly co nejlepší vyjednávací pozice. Navrhujeme alternativní daňové struktury a připravujeme k nim analýzy včetně očekávaných dopadů do účetních závěrek, které ilustrují vliv navrhovaných alternativ na vlastní zdroje, budoucí peněžní toky a zisky společností.

Služby pro prodávajícího

Pomáháme společnostem analyzovat potenciální daňové, účetní, pracovní, provozní a systémové otázky dříve, než nabídne společnost k prodeji. Spolu s klienty diskutujeme, zda zvolená struktura transakce odpovídá strategii společnosti, vyčíslujeme případná daňová rizika a identifikujeme možné daňové úspory. Víme, že každá transakce je specifická, a proto by měla zvolená strategie zohledňovat povahu obchodu i další záměry společnosti. Provádíme due diligence před prodejem, včetně analýzy daňových, finančních a právních záležitostí, revize smluv, analýzu kvality poskytnutých informací a návrhů opatření na odstranění nedostatků. Naše služby zahrnují zhodnocení efektivního využití odhadovaných zisků, ztrát, čerpání a přenesení daňových odpočtů a nastavení daňové struktury. Pomáháme společnostem při realizaci jednotlivých kroků, spolupracujeme s jejich týmy a s dalšími poradci a svými znalostmi a zkušenostmi přispíváme ke zdárnému průběhu celé transakce.

Post-transakční služby

Díky komplexnímu přístupu jsme schopni zajistit fungování společnosti hned od prvního dne po uskutečnění transakce, a následně jí poskytovat potřebnou podporu včetně koordinace post-transakčních restrukturalizací a přeměn. Naše služby zahrnují poradenství v řadě daňových otázek, počínaje daňovým plánováním a přípravou daňových přiznání, po nastavení optimálních daňových struktur. Pomáháme při harmonizaci účetních metod a spojování daňových systémů, procesů a pracovníků jednotlivých oddělení. Spolupracujeme s daňovými odděleními společností a zkoumáme možné příležitosti daňových úspor, které vznikají v rámci transakce, ať už jde o změny v dodavatelských řetězcích, organizaci prodejců, provozu back-office nebo dalších oblastech.

Restrukturalizace a služby související s vyhlášení konkurzu

Pomáháme společnostem v nesnadné finanční situaci analyzovat jejich daňovou situaci, nabízíme možnosti restrukturalizace a dalšího plánování tak, abychom mohli vytvořit daňově efektivní rámec pro jejich další fungování. Naši odborníci z oblasti daní, práva a účetnictví mají rozsáhlé zkušenosti se soudními i mimosoudními restrukturalizacemi, jak na straně dlužníka, tak i věřitele, a společně s dalšími odbornými poradci pomáhají klientům dosáhnout příznivějších obchodních a daňových výsledků.

Kontakt

Miroslav Svoboda

Miroslav Svoboda

Partner, Deloitte Private a lídr Czech BMC

Miroslav je partnerem v daňovém a právním oddělení Deloitte Česká republika. Zaměřuje se na služby při fúzích a akvizicích a jeho zkušenosti pocházejí z komplexních projektů mezinárodního zdanění a pr... více