Služby

Služby v oblasti mezinárodního zdanění

Odborníci na mezinárodní zdanění společnosti Deloitte pomáhají nadnárodním společnostem optimalizovat zdanění příjmů a rozšiřovat jejich podnikatelskou činnost. Reagujeme na individuální potřeby každé společnosti a nabízíme inovativní přístupy při poskytování poradenských služeb a přípravy daňových přiznání. Náš tým odborníků z oddělení mezinárodního zdanění poskytuje komplexní škálu poradenských služeb pro transakce směřující do nebo z České republiky.

Příprava daňových přiznání

Daňová oddělení nadnárodních společností často čelí v zemích, kde společnosti provozují svoji činnost, množství požadavků při přípravě daňových přiznání. Složitost daňových systémů, komunikace s daňovými úřady a otázka personálního zajištění tyto problémy násobí. Společnost Deloitte nabízí efektivní zajištění přípravy daňových přiznání pomocí nejnovějších technologických řešení, včetně možností úplného nebo částečného outsourcingu. Pomáháme společnostem získat větší jistotu při řádném plnění svých daňových povinností ve všech zemích. Pomáháme snížit možná rizika, zvýšit kvalitu vykazování a zlepšit celkovou efektivitu přípravy daňových přiznání.

Mezinárodní daňová prověrka

Při rozšiřování společností je nezbytné integrovat globální strategie v oblasti daní a finanční správy tak, aby byl zajištěn plynulý rozvoj společnosti a podpořena její schopnost reagovat na proměnlivost tržního prostředí. Mezinárodní daňová prověrka společnosti Deloitte pomáhá společnostem pochopit, jaké faktory ovlivňují výši jejich efektivní daňové sazby, a jaké jsou potenciální možnosti jejího snížení. V rámci plánování pomáháme společnostem se zápočty daní zaplacených v zahraničí, výplatou zisků, nastavením efektivní daňové sazby, poradenstvím po fúzích a s optimalizací činností jednotlivých společností v rámci skupiny. Mezinárodní daňová prověrka poskytuje komplexní podklad pro další jednání a návrhy možné implementace globálních daňových a finančních strategií společnosti. Analytický přístup společnosti Deloitte při plánování daňové strategie pomáhá nadnárodním společnostem být vždy o krok napřed.

Přeshraniční fúze a akvizice

Přeshraniční fúze a akvizice jsou předmětem zájmu správců daně po celém světě. Velké množství složitých otázek, které s sebou přinášejí, vyžaduje rozsáhlé zkušenosti v oblasti mezinárodního zdanění. Zapojení týmu odborníků z různých zemí se znalostí místní kultury a obchodního prostředí poskytuje společnostem cílenou podporu při přeshraničních transakcích. Společnost Deloitte poskytuje poradenství ve všech aspektech přeshraničních fúzí, akvizic nebo prodejních transakcí, včetně due diligence, strukturování, nastavení optimálního obchodního modelu, financování, integrace po fúzi a vykazování.

Optimalizace obchodního modelu

Ve světle současného dynamického globálního ekonomického prostředí a častých legislativních změn je posouzení globálního obchodního modelu nadnárodní organizace důležitým prvkem. Tým zaměřený na optimalizaci obchodního modelu společnosti Deloitte poskytuje individuálně nastavené služby v oblasti daní a transformace obchodního modelu. Zaměřujeme se především na globální plánování v oblasti dodavatelských řetězců a duševního vlastnictví tak, abychom dokázali sladit obchodní cíle a současně minimalizovali daňovou zátěž společnosti. Naším cílem je pomáhat nadnárodním společnostem integrovat strategické a daňové plánování a umožnit tak manažerům činit efektivnější rozhodnutí.

Kontakt

Roman Ženatý

Roman Ženatý

Partner

Roman je partnerem v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte v České republice. Specializuje se na daňové a účetní aspekty M&A transakcí a restrukturalizací, mezinárodní zdanění, due diligence... více