Služby

Školení zaměstnanců

Obrana proti podvodům na DPH

Významnou část kontroly obchodních partnerů budou provádět vaši zaměstnanci samotným pozorováním. Proto je potřeba je pravidelně školit v této problematice a připomínat jim obezřetnost.

Nabízené služby

 • Na míru připravené školení pro zaměstnance v oblasti kontroly obchodních partnerů
  • Pochopení nutnosti provádění kontrolních opatření
  • Definování povinností/odpovědností jednotlivých pracovníků
 • Online školení formou e-learningu
  • Potvrzení o absolvování školení
  • Možnost kontinuálního opakování
  • Proškolování nových zaměstnanců

Přínosy

 • Každý zaměstnanec zná svou úlohu v procesu kontroly obchodních partnerů a je si vědom odpovědnosti s tím spojené.
 • Zaměstnavatel má potvrzení, že své zaměstnance řádné proškolil (možnost vyvinění z trestní odpovědnosti právnické osoby).

Kontakt

Radka Mašková

Radka Mašková

Ředitelka

Radka Mašková je ředitelkou v týmu nepřímých daní v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte Česká republika. Paní Mašková se specializuje na poradenské služby a zajišťování souladu s legislati... více

Jiřina Procházková

Jiřina Procházková

Partner | Advokát

Jiřina Procházková je partnerkou a vedoucí oddělení daňových sporů v Deloitte Legal. Jiřina je specialistkou na správu daní, daňové spory a regulaci veřejné podpory. Má rozsáhlé zkušenosti se zastupov... více

Petr Čapoun

Petr Čapoun

Senior manažer

Petr je senior manažerem v technologickém týmu daňového a právního oddělení Deloitte Česká republika. V Deloitte působí od roku 2016. Specializuje se na oblast designu a vývoje aplikací a procesů ve f... více