Služby

Zdanění fyzických osob - Global Employer Services (GES)

Zaměstnanci jsou pro mnoho společností největším kapitálem, často se však s nimi pojí také nejvyšší náklady. Optimálním nastavením činnosti či odměňovacího balíčku přitom zaměstnavatelé mohou jednak ušetřit zbytečné náklady, jednak vyhnout se nepříjemnostem a pokutám ze strany úřadů. Společnost Deloitte nabízí zaměstnavatelům pomoc ve všech oblastech týkajících se zaměstnanců: zdanění příjmů, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, imigrační záležitosti a další. Pomáháme v těchto oblastech také jiným fyzickým osobám, které nejsou v zaměstnaneckém vztahu.

Odměňování a benefity

Odborníci společnosti Deloitte vnímají odměňování zaměstnanců z celkového pohledu: díky znalostem z mnoha oborů dokáží zohlednit pohled daně z příjmů fyzických a právnických osob a dalších daňových oblastí, dlouhodobou strategii společnosti a potřeby zaměstnanců. Vhodným nastavením odměňování je přitom možné zvýšit motivaci a zapojení zaměstnanců, efektivitu vynakládaných prostředků a čistý příjem plynoucí zaměstnancům při stejných, či dokonce významně nižších nákladech zaměstnavatele. Součástí našich služeb v oblasti odměňování je také příprava firemní politiky odměňování a jiných materiálů důležitých pro efektivní práci se zaměstnanci.

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění představuje pro zaměstnavatele významnou zátěž navyšující mzdové náklady. Kromě místních předpisů na ně často navíc kladou dodatečné požadavky mezinárodní pravidla, podle nichž by měli odvádět pojistné za své zaměstnance v jiném než domovském státě. Společnost Deloitte disponuje širokou sítí zahraničních kanceláří a dokáže vám pomoci, abyste splnili zákonné požadavky a přitom nevynaložili nadbytečné náklady. Kromě odvodů umíme poradit i s nároky na zdravotní péči, důchodovými dávkami a dalšími plněními, které jsou obzvláště pro členy vrcholového vedení společností citlivou oblastí. 

Více informací o sociálním zabezpečení v jiných státech a našich službách v této oblasti naleznete na www.InternationalSocialSecurity.eu.

Služby v oblasti vysílání pracovníků do zahraničí

Mezinárodní aktivity společností a jejich zaměstnanců s sebou přinášejí specifické povinnosti stanovené domovskou i zahraniční legislativou. Jejich nesplnění může vést k ohrožení dobrého jména společnosti a právním rizikům. 

Odborníci společnost Deloitte vám díky podrobným znalostem místních i mezinárodních předpisů, celosvětové síti kanceláří a vyspělým technologickým nástrojům ulehčí od administrativy a dalších povinností spojených s přeshraničními aktivitami, abyste se vy a vaši zaměstnanci mohli v klidu věnovat svým záležitostem.  Pomohou vám také s přípravou veškerých interních dokumentů souvisejících s vysíláním pracovníků, např. firemních politiky, vysílacích dopisů aj.

Imigrační služby

Přeshraniční aktivity zaměstnanců obvykle začínají splněním všech požadavků v imigrační oblasti. Specialisté společnosti Deloitte mají dlouholeté zkušenosti s imigračními předpisy, prověřované a doplňované každodenní komunikací s úřady v České republice i v zahraničí. Díky našim kontaktům a znalostem dokážeme maximálně urychlit proces získávání potřebných povolení, abyste mohli co nejdříve zapojit zahraniční zaměstnance do práce v České republice. Kromě zaměstnanců se staráme také o jejich rodinné příslušníky, jelikož rodinné zázemí je pro mnoho mezinárodně mobilních pracovníků předpokladem pro dobrý pracovní výkon. 

Technologie

Vyspělé technologie zjednodušují život v mnoha oblastech, včetně daňové. Technologické nástroje společnosti Deloitte umožňují efektivní rozhodování a flexibilní řízení mezinárodních aktivit zaměstnanců. Samozřejmostí je přitom naprostá důvěrnost a zabezpečení spravovaných informací, stejně jako úprava technologie na míru potřebám jednotlivých klientů. Zároveň však naši odborníci nabízejí osobní přístup, doplňující moderní technologie o lidský prvek.

Kontakt

Tereza Kavan Klimešová

Tereza Kavan Klimešová

Partnerka

Tereza je partnerkou v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte v České republice. Do společnosti Deloitte nastoupila v roce 2002. Vede tým zabývající se problematikou odměňování a globální mob... více