Mezinárodní zdanění

Řešení

Mezinárodní zdanění

Právní úpravě mezinárodního zdanění musejí věnovat pozornost společnosti s aktivitami v zahraničí, ale i řada subjektů, které jsou činné pouze v České republice.

Máme bohaté zkušenosti a jsme schopni provést zhodnocení příslušných rizik, ale i příležitostí, a to jak z hlediska české vnitrostátní legislativy, tak z hlediska smluv o zamezení dvojího zdanění. Díky globální síti jsme navíc ve spolupráci s kolegy z příslušné země připraveni tyto otázky operativně posoudit i z hlediska zahraničních daňových předpisů, a to téměř ve všech zahraničních jurisdikcích.

Pomůžeme vám s řešením (nejen) těchto otázek

  • Platí vaše společnost do zahraničí příjmy (např. dividendy, úroky, licenční poplatky, nájemné), které mohou v České republice podléhat srážkové dani?
  • Pobírá vaše společnost ze zahraničí příjmy, které tam mohou podléhat dani?
  • Využívá vaše společnost ve výše uvedených případech osvobození od srážkové daně či alespoň snížení její sazby?
  • Sráží vaše společnost v situacích, kde to platná právní úprava ukládá, tzv. zajištění daně?
  • Prodal zahraniční člen vaší skupiny společností (např. zahraniční mateřská společnost) podíl v české společnosti nebo nemovitost na území České republiky anebo pobírá příjmy z pronájmu takové nemovitosti (což může vést ke vzniku daňové povinnosti v České republice)?
  • Využívá prostory vaší společnosti personál zahraniční společnosti (což může založit českou stálou provozovnu této zahraniční společnosti)?
  • Uzavřela vaše společnost smlouvu, na základě které může dojít ke vzniku české stálé provozovny zahraničního smluvního partnera (což může založit oznamovací povinnost vaší společnosti vůči finančnímu úřadu)?
  • Uvažujete o založení holdingové struktury, která by vám pomohla zjednodušit strukturu portfolia společností, nebo již holding máte a rádi byste měli jistotu, že nastavení struktury nepředstavuje daňové riziko?
  • Zajímá vás, zda mezinárodní iniciativy v oblasti daní (BEPS, ATAD) mají dopad na fungování vaší společnosti?
  • Plánujete projekt v zahraničí a chcete vědět, jaké jsou daňové dopady a požadavky dané země?

Komplexní služby na míru vašim potřebám

Zhodnotíme rizika vzniku stálé provozovny zahraniční společnosti, ať už v prostorách vaší společnosti či jinde, a navrhneme opatření pro minimalizaci tohoto rizika.

Služby jsme schopni plně přizpůsobit vašim dlouhodobým či okamžitým potřebám. Provedeme  obecnou analýzu případu typického pro vaši společnost až po detailní rozbor konkrétních smluv (zejména licenčních či úvěrových) z hlediska srážkové daně a individualizované posouzení konkrétních plateb.

Kontakt

Marek Romancov

Marek Romancov

Partner

Od roku 1997 se Marek intenzivně věnuje problematice transferových cen, v rámci své praxe se podílel na realizaci mnoha projektů v ČR a v CE regionu. Zaměřuje se na poskytování poradenství v oblasti d... více

Jaroslav Škvrna

Jaroslav Škvrna

CEO Deloitte CE | Partner Deloitte ČR

Jaroslav Škvrna zastává od 1. června 2020 roli CEO Deloitte Central Europe. Vedle toho působí jako partner daňového a právního oddělení Deloitte v České republice. V Deloitte působí již od roku 1995. ... více

Jiřina Procházková

Jiřina Procházková

Partner | Advokát

Jiřina Procházková je partnerkou a vedoucí oddělení daňových sporů v Deloitte Legal. Jiřina je specialistkou na správu daní, daňové spory a regulaci veřejné podpory. Má rozsáhlé zkušenosti se zastupov... více

Roman Ženatý

Roman Ženatý

Partner

Roman je partnerem v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte v České republice. Specializuje se na daňové a účetní aspekty M&A transakcí a restrukturalizací, mezinárodní zdanění, due diligence... více