Nepřímé daně (DPH)

DPH, GST (goods and services tax), daň z prodeje a daň ze spotřeby a další transakční daně jsou daně všeobecně založené na transakcích, kdy daňová povinnost vzniká nezávisle na ziskovosti. Nesprávné uplatnění těchto daní může mít významný dopad na náklady podniku a jeho peněžní toky. Odborníci z firmy Deloitte spolupracují jak s podnikatelským, tak i s veřejným sektorem. Deloitte Vám může pomoci s včasným plánováním a implementací manažerských řešení přípravy a kontroly daňových přiznání. Dosáhnete tím nižších nákladů a rizik souvisejících s uplatňováním nepřímých daní a budete mít mnohem vyšší jistotu, že systematicky nedochází k žádnému opomenutí.

Poradenství v oblasti nepřímých daní
DPH/GST, daně z prodeje, daně ze spotřeby a další nepřímé daně se v některých zemích pohybují až do výše 25 %. Daňové zatížení se bez použití ucelené strategie a bez pochopení specifických požadavků lokálních zákonů upravujících nepřímou daň může rychle zvyšovat. Deloitte poskytuje zákaznicky orientované poradenské služby týkající se lokálního a mezinárodního nepřímého zdanění. Naše služby Vám umožní správně plánovat aktivity na zahraničních trzích (stanovení správné sazby daně, upozornění na specifika lokální legislativy). Náš přístup je od začátku do konce standardizovaný. Používáme moderní nástroje (např. webové dotazníky), které nám pomáhají celý proces plně kontrolovat. Na základě výsledků můžeme pomoci určit, na které aspekty strategie v oblasti nepřímých daní je třeba se zaměřit. V neustále se měnícím prostředí tak mohou odborníci společnosti Deloitte klientům pomoci plnit aktuální povinnosti spojené s přípravou a kontrolou daňových přiznání.


Optimalizace podnikového modelu z hlediska nepřímé daně
Z hlediska nepřímé daně uvažujeme při optimalizaci podnikového modelu v několika rovinách. Součástí návrhu a implementace optimálního toku nákupů a prodejů je zvažována otázka využití technologií, a to při současné optimalizaci celkové daňové zátěže a snižování úrovně strategických rizik. Výhodami optimalizace podnikového modelu jsou:

  • nižší celková daňová sazba podniku
  • zlepšení vykazovaných zisků (mimořádných) a peněžních toků
  • celkové zjednodušení a zprůhlednění podnikového modelu


Projekty optimalizace podnikového modelu se nevyhnutelně dotýkají mnoha aspektů podnikových transakcí. Společnost Deloitte poskytuje integrované služby, které zahrnují daňové, účetní a podnikové poradenství, a na základě zvážení více hledisek předkládá klientům ucelená řešení.Přípravu daňových přiznání a outsourcing souvisejících služeb  
Deloitte je předním poskytovatelem služeb úplného a částečného outsourcingu v oblasti přípravy a kontroly daňového přiznání. Založili jsme několik regionálních středisek zabývajících se přípravou a kontrolou daňových přiznání, abychom pomohli zajistit konzistentní a vysoce efektivní zpracování daňových přiznání. Společnost Deloitte může zajistit plnění veškerých nebo jen vybraných povinností spojených s oblastí nepřímých daní v mnoha jurisdikcích. Díky své schopnosti aplikovat celosvětově prověřené zkušenosti a inovativní technologii nabízí Deloitte celé spektrum vysoce efektivních řešení v oblasti úplného a částečného outsourcingu přípravy a kontroly daňových přiznání. Ať potřebujete podat jedno nebo tisíc daňových přiznání, Deloitte je připraven vám pomoci.

Poradenství při transakcích v oblasti nepřímých daní
Posuzování zdanění fúzí a akvizic často není součástí každodenního provozu finančních oddělení nebo činnosti firemních odborníků na nepřímé daně. Aby byl tento nedostatek ve znalostech a zkušenostech odstraněn, nabízí Deloitte služby transakčního poradenství, poskytované odborníky na nepřímé daně, kteří se touto problematikou každodenně zabývají. Odborníci společnosti Deloitte aplikují celostní přístup a spolupracují se specialisty na transakce v oblasti finančního poradenství, poradenských služeb a dalších daňových specializací, aby byly rady týkající se nepřímých daní v souladu s celkovým kontextem transakce. Identifikujeme možná rizika v oblasti daní nebo cel a pomáháme tak klientům maximalizovat daňové odpočty a náhrady vyplývající z nákladů na transakce. Svědomitá péče společnosti Deloitte pomáhá zajistit, že fúze a akvizice budou daňově optimalizované.