Článek

Úspěch v éře digitální transformace

Přední hráči odvětví technologií, médií a telekomunikací razí cestu k úspěchu revoluce nazývané Průmysl 4.0

Průmysl 4.0 přinese změny do všech oborů. Některé však čelí rychlým a rozsáhlým dopadům již nyní – zejména technologie, média a telekomunikace (TMT).

Deloitte Global a Forbes Insights nedávno realizovaly průzkum mezi 1 600 globálními top manažery napříč průmyslovými odvětvími, zaměřený na problematiku Průmyslu 4.0. Jeho cílem bylo získat komplexní přehled o tom, jak se firmy připravují a jak reagují na současnou éru dalekosáhlé digitální změny. Studie analyzuje stav digitální transformace ve všech odvětvích a odhaluje překvapivou míru nepřipravenosti společností na nadcházející disruptivní vlivy.

Hlavní zjištění reportu:
  • Technologie představují klíčový diferenciátor: šest z deseti CXO v sektoru TMT je přesvědčeno, že v současném obchodním prostředí je implementace nové technologie klíčovým aspektem, který jejich firmě poskytne konkurenční výhodu. Očekává se, že v příštích pěti letech budou mít největší dopad na TMT společnosti čtyři hlavní technologie chytré a propojené éry – cloud, internet věcí, mobilní technologie a umělá inteligence.
  • Nastupují disruptivní hráči, celková připravenost však pokulhává: očekává se, že mezi pěti oblastmi, které v příštích pěti letech nejvíce ovlivní TMT firmy, budou dominovat chytré a autonomní technologie. U hlavních hodnocených oblastí označilo mezi 33 % až 42 % CXO své společnosti za nedostatečně připravené, což znamená zranitelnou pozici, v éře, kdy rychle nastupují agilnější konkurenti.
  • Přední hráči v centru zájmu: TMT společnosti jsou pod tlakem změn způsobených digitálními disruptivními technologiemi. Abychom lépe pochopili, co odlišuje dnešní lídry, zařadili jsme jednotlivé firmy do tří skupin na základě toho, jak respondenti posuzovali přidanou hodnotu nových technologických řešení a připravenost svých společností na zavedení a využívání chytrých a autonomních technologií. Přední TMT hráči jsou na jejich zavedení již připraveni a dobře si uvědomují hodnotu nových technologií pro jejich business.
  • Digitální lídři v éře disrupce: CXO předních TMT hráčů jsou přesvědčeni, že jejich vlastní společnosti – jak ve veřejném i soukromém sektoru – budou hrát klíčovou roli a očekávají, že vedoucí roli sehrají společnosti veřejného sektoru.
  • Jak z inovace vytvořit hodnotu pro zákazníka: návrh nového produktu/služby představuje jen jeden krok hodnotového řetězce; kde přední TMT hráči získávají náskok, je v dalším kritickém kroku – jak tyto inovace úspěšně dostat do rukou zákazníků.
Succeeding in the age of digital transformation
Považujete tyto informace za užitečné?