Služby

Služby v oblasti digitálních technologií

Daň z příjmu právnických osob
Specifické podnikatelské prostředí a strategické cíle našich klientů vyžadují individuální a flexibilní přístup. Naši specialisté propojují znalosti z technologických oborů s daňovým, účetním i právním prostředím. Díky tomu dokáží reagovat nejen na technologický pokrok, ale také na další specifika, která tento trh přináší.

Výzkum a vývoj
Víme o tom, že vaše řešení mají inovativní a rozvojový charakter. A jsme připraveni poradit vám, jak díky těmto činnostem využít daňového zvýhodnění a vzniklou úsporu reinvestovat.

Zdanění fyzických osob
Lidé na prvním místě? Zaměstnancům se vyplácí věnovat dostatečnou pozornost. Úspěšnost nastavení pracovních podmínek i systému odměňování totiž prověřují nejen příslušné úřady, ale trh práce sám. Přilákání nových pracujících, motivace těch stávajících a jejich udržení ve firmě jsou pro fungování firmy zásadní.

Převodní ceny
Převodní ceny představují jednu z nejvýznamnějších oblastí daňových rizik pro nadnárodní společnosti. Jejich rostoucí význam si uvědomuje i česká daňová správa, která v současné době věnuje kontrole převodních cen zvýšenou pozornost. Pro každou společnost, která obchoduje se spojenými osobami, je proto velmi důležité, aby sledovala a dodržovala pravidla platná pro převodní ceny.

Audit
Každá firma, ať už je začínajícím startupem nebo mezinárodní korporací, potřebuje měřit úspěšnost svého podnikání dosaženými finančními výsledky. Přitom nerozhoduje, jestli chce zaujmout investory, získat prostředky ze zahraničí, vylepšit fungování týmu nebo si jen ověřit, jak si firma stojí po finanční stránce.

Právní poradenství
Rychlý rozvoj digitálních technologií se promítá také do právních úprav, které s tímto rozvojem souvisí. Znalost i této legislativy se proto čím dál tím více stává neoddělitelnou součástí podnikání.

Indirect / Zprostředkující služby
V digitální době umožňují moderní informační nástroje a technologie jednoduché, rychlé a přesné řešení jinak složitých daňových kontrol i dalších povinností plynoucích z podnikání. Vyvinuli jsme nástroje a metody pro zjednodušení práce a ověření pracovních postupů.

Kontakt

Kateřina Novotná

Kateřina Novotná

Ředitelka

Kateřina Novotná je ředitelkou v daňovém a právním oddělení Deloitte. Specializuje se na daň z příjmů právnických osob a daňový odpočet na výzkum a vývoj. V rámci Tax & Legal oddělení vede skupinu zam... více