Novinky

Deloitte přednáší o řízení realizace projektu

Konference PMcon

V úterý 3. června 2014 proběhl na půdě České zemědělské univerzity v Praze první ročník konference PMcon s podtitulem „Úspěšný start do světa projektového řízení“. Tato akce, pořádaná primárně nadšenci z řad studentů, přilákala při své premiéře přes 150 účastníků a již teď je jisté, že první ročník nebude posledním.

Přednáška Romany Hůlkové

Proč některé projekty končí úspěchem a některé neúspěchem? Jak řídit realizaci projektu tak, aby projekt naplnil očekávané cíle? Jaké jsou vlastně obecné cíle realizace projektů? Jak může projektový manažer ovlivnit naplnění těchto cílů? Těmito a dalšími otázkami se zabývala přednáška s názvem „Řízení realizace projektu“, během které jsme hledali odpovědi nejen v teoretických a metodických základech, ale především v reálné každodenní praxi projektového manažera. Cílem této přednášky bylo poskytnout účastníkům vhled do reality projektů a upozornit je na typické překážky, které musí každý projektový manažer překonat, pokud chce dosáhnout nejen úspěšné realizace projektu, ale i naplnění cílů projektového řízení.

O konferenci

PMcon je akcí, která je programem i formou připravována na míru lidem, kteří se chtějí profesionálně rozvíjet v oboru projektového řízení - především studentům, juniorním „projekťákům“ a všem dalším, kteří ve své praxi či podnikání s řízením projektů začínají. Cílem akce bylo zprostředkovat jejím účastníkům ucelený pohled na jednotlivé fáze projektového řízení, upozornit na nejdůležitější aspekty vedoucí k úspěšnému dosahování projektových cílů, poskytnout přehled o možnostech dalšího rozvoje v této oblasti a poskytnout prostor pro získávání zajímavých kontaktů.

Během celodenního programu vystoupilo se svým příspěvkem hned 13 řečníků, kteří v rámci svých prezentací postupně pokryli celý životní cyklus projektu od počátečních a plánovacích fází, přes rozvoj a řízení týmu, rizik, kvality, až k ukončení projektu. Na své si tak přišli jak úplní nováčci, kteří se seznámili se základními teoretickými koncepty, tak juniorní projektoví pracovníci, kteří měli příležitost si poslechnout mnohé poznatky z praxe. V průběhu konference se účastníci mohli rovněž zapojit do praktického workshopu pořádaného generálním partnerem akce – společností ICZ, který potrápil mozkové buňky i těm nejzkušenějším. Na hlavní program pak navázal večerní neformální networking, během kterého bylo možné změřit síly v beerpongovém turnaji, poslechnout si živé vystoupení kapely Electroshock, ale hlavně seznámit se s dalšími současnými i aspirujícími „projekťáky“.

Akce byla pořádána členy Studentského klubu projektového řízení ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou ČZU. Více informací o konferenci lze nalézt na webu www.pmcon.cz.

Zdroj: Studentský klub projektového řízení

Považujete tyto informace za užitečné?