digital technology

Článek

Hnacím motorem digitální transformace není technologie, ale strategie

Jak se stát digitálně rozvinutou firmou

Již čtvrtý ročník výzkumné studie prováděné společnostmi MIT Sloan Management Review a Deloitte se tentokrát zaměřuje na otázku, co je podle ředitelů firem hnacím prvkem digitální transformace. Průzkum se zakládá na odpovědích ředitelů 4 800 firem činných ve 27 odvětvích ve 129 zemích a obsahuje rozhovory s nejvyššími představiteli a strategickými lídry společností z několika odvětví.

Z letošního průzkumu vyplývá, že samotná digitální transformace ve skutečnosti nezávisí na technologiích. Firmy s předním postavením na trhu se nezaměřují pouze na sociální sítě, mobilní komunikaci, analytiku a cloudové služby. Namísto toho se snaží o integraci výše jmenovaných technologií do služby, která transformuje celé fungování jejich společností.

Nejzajímavější výsledky průzkumu za rok 2015:

  • Digitální strategie vede k digitální zralosti
  • Síla strategie pro digitální transformaci spočívá v jejím rozsahu a cílech
  • Firmy směřující k digitální zralosti tvoří kompetence, díky kterým lze tuto strategii realizovat
  • Zaměstnanci mají zájem pracovat ve firmách s vedoucím postavením v digitální oblasti
  • Chuť riskovat se stává kulturní normou
  • Činnosti v digitální oblasti jsou řízeny od nejvyšších pozic směrem dolů

Více informací k této studii a grafický přehled jejích výsledků naleznete na stránce Deloitte Insights.

Přečíst studii

Výsledky minulých ročníků studií z edice Social Business 

Prostudujte si výsledky minulých ročníků globálních studií provedených ve spolupráci se společností MIT Sloan Management Review.

Považujete tyto informace za užitečné?