Případová studie

Systém řízení datové kvality v prostředí významné pojišťovací společnosti

Společnost Deloitte vytvořila pro významnou pojišťovací společnost působící na českém trhu systém řízení datové kvality, který přináší významné navýšení efektivity poskytovaných datových služeb pro uživatele. Zároveň umožní společnosti dostát novým regulatorním závazkům, které kladou na datovou kvalitu zvýšené požadavky.

Schopnost každé společnosti řídit svá data se stává klíčovým faktorem úspěchu v informačně stále intenzivnějším světě. S velikostí společnosti výrazně roste objem a komplexita zpracovávaných dat. To vše klade nové nároky na správné nastavení systémů, které data produkují a spravují. Pro našeho významného klienta jsme analyzovali stávající způsob práce společnosti s daty. Zhodnotili jsme aktuální zralost řízení dat a datové kvality v klíčových oblastech a provedli jsme srovnání s ostatními společnostmi působícími ve stejném odvětví na českém trhu. Identifikovali jsme hlavní problémy a specifikovali způsob řešení pro splnění byznysových potřeb i splnění požadavků regulace na trasovatelnost datových toků, auditabilitu a samotnou datovou kvalitu. Dále jsme definovali metodiku nastavení data governance modelu - role, zodpovědnosti a principy datového vlastnictví, a úrovně a strukturu datového slovníku. V následné fázi jsme pak implementovali samotný funkční systém řízení datové kvality – procesní řízení datového zpracování, pravidla datových kontrol a systém jejich vyhodnocování, dashboardy datové kvality, dokumentace datového světa. Zároveň jsme optimalizovali datové oblasti byznysových procesů v oblasti risku a pojistné matematiky.

Přidaná hodnota společnosti Deloitte

  • Díky spojení naší byznysové expertízy z oblasti pojišťovnictví a technických IT znalostí jsme klientovi poskytli vysoce efektivní implementaci systému řízení datové kvality na míru jeho potřebám.
  • Propojili jsme regulatorní požadavky na data a datovou kvalitu s byznysovými cíli společnosti.
  • Spolu se samotným systém řízení datové kvality jsme klientovi předali metodologické principy pro samostatný rozvoj systému v budoucnu.
Považujete tyto informace za užitečné?