Tech Trends 2017

Perspektivy

Tech Trends 2017 - Technologické trendy pro rok 2017

Kinetický podnik

Již osmá výroční zpráva společnosti Deloitte o globálních technologických trendech analyzuje klíčové oblasti, ve kterých v nadcházejících 18 až 24 měsících dojde k významným změnám díky využití technologií - od analytiky nestrukturovaných dat po tzv. smíšenou realitu, strojovou inteligenci, blockchain a další. Ředitelé IT, kteří jsou schopni možnosti těchto technologií využít, budou moci lépe formovat budoucí rozvoj jejich firem.

Technologické trendy pro rok 2017: kinetický podnik

Jen mrknete a už je to pryč. Rychlost, s jakou se technologie vyvíjejí a zdokonalují, nám může připadat ohromující. V kinetickém podniku je jedinou konstantou změna. Naše zpráva pro rok 2017 ukazuje, jak se dnes firmy musí prodírat reklamním balastem a přehnanými výroky okolo nově vznikajících technologií, aby našly řešení, která pro ně mají skutečný potenciál. A aby si tento potenciál uvědomily, musí se z nich stát tzv. „kinetické“ organizace, kterým nechybí šikovnost a vize nutná k tomu, aby se jim v prostředí, které technologie neustále proměňují, dařilo.

Tech Trends 2017: The kinetic enterprise

Letošní trendy:

Neohraničené IT

Hranice obklopující IT se stírají spolu s tím, jak se technologie stávají nedílnou součástí téměř každé podnikové funkce a vztahu.

Analytika nestrukturovaných dat

Pokrok v digitálním vidění a rozpoznávání vzorů a textu společnostem umožňuje vytěžit poznatky z nestrukturovaných dat, které až do dnešní doby zůstávaly skryty.

Strojová inteligence

Strojová inteligence a strojové učení společnostem pomáhají přijímat lepší rozhodnutí, začleňovat komplexní, prediktivní datovou analytiku do interakcí se zákazníky a zaměstnanci a (díky nasazení „botů“ a robotické automatizaci procesů) automatizovat stále složitější úkoly.

Smíšená realita

Společnosti hledají hlubší a podmanivější způsoby, jak kombinovat reálný svět a digitální systémy a vytvořit novou smíšenou realitu, která je přirozenější, intuitivnější a inteligentnější.

Flexibilní architektura

Pro startupy jsou otevřené standardy, cloud first design a flexibilní architektura normou. Dnes mají podobné ambice i velké podniky.

Vše jako služba

Tradiční produkty mění podobu, a jak organizace modernizují core systémy, stávají se z nich služby.

Blockchain: ekonomie důvěry

Blockchain se objevuje jako hlavní opora digitálních identit v nově vznikající „ekonomii důvěry“.

Exponenciální technologie

Pokrok v disrupčních silách, jako jsou nanotechnologie, biotechnologie, skladování energie a kvantové technologie by mohly exponenciálně transformovat způsob, jakým dnes podnikáme.

Video: Technologické trendy pro rok 2017

Ředitelé IT, kteří jsou schopni možnosti těchto technologií využít, budou moci lépe formovat budoucí rozvoj jejich firem.

Výroční zprávy společnosti Deloitte o technologických trendech zkoumají trendy, které dokládají, jak dnes mohou ředitelé informačních technologií do nejmenších detailů formovat zítřejší podobu svých společností. Více informací se dozvíte na stránkách Deloitte Insights.

Byl pro Vás tento článek přínosný?