Tech Trends 2018

Perspektivy

Technologické trendy pro rok 2018

Představujeme 8 oblastí, které změní zavedené metody i nastavení chodu firem

Nové technologie, jako například blockchain, umělá inteligence nebo digitální realita, se stávají součástí podniků a každodenních pracovních postupů. Nejlepší cestou, jak jim porozumět, je vnímat je jako nástroje, které se vzájemně doplňují a fungují v harmonii. V devátém vydání zprávy o globálních technologických trendech představujeme osm oblastí, které mění zavedené metody a nastavení chodu firem. Zajímá vás, jak se dají tyto technologie využít k budoucímu rozvoji?

Technologické trendy pro rok 2018: Symfonický podnik

Symfonický podnik, který je tématem letošní zprávy, představuje myšlenku, kdy jsou strategie a technologie vzájemně propojené a v harmonii. V momentě, kdy technologie fungují unisono, přestáváme vnímat podniky vertikálně nebo horizontálně. V symfonickém podniku se staré linie smazávají. Objevují se nové obchodní příležitosti a kreativní možnosti řešení problémů. Využívat všechny prostředky, které nám technologie nabízejí, ve vzájemné symbióze je cesta k úspěchu.

Tech Trends 2018: The symphonic enterprise

Trendy pro rok 2018

Technologie reinženýringu

Obchodní strategie jsou neodmyslitelně spojeny s technologiemi. Přední organizace proto zásadním způsobem přehodnocují způsob, jakým rozvíjejí technologická řešení. Transformují oddělení IT tak, aby se stala motorem růstu podniku. Povinnosti IT zahrnují back-office systémy, provoz, a dokonce i nabídky produktů a platforem.

Pracovní síla bez límečků

Jak se automatizace, kognitivní technologie a umělá inteligence vyvíjejí, společnosti musejí přehodnotit stávající pracovní role. Co bude doména lidí a kde je naopak nahradí stroje? V jakých oblastech budou technologie zvyšovat výkonnost lidí? Jaké výzvy přinesou nové modely do oblasti lidských zdrojů?

Svrchovanost podnikových dat

Data jsou pro organizace po celém světě naprosto klíčová. Poptávka po tom, aby byly informace dostupnější a srozumitelnější, stále stoupá, což vyžaduje moderní přístup k datové architektuře a jejich správě. Přístup, který využívá strojové učení, zpracování přirozeného jazyka a automatizaci.

Nová podstata

Většina pozornosti, která je věnována cloudovým, kognitivním a dalším digitálním disruptivním technologiím, se dnes zaměřuje především na způsob, jakým se projevují na trhu. Často je přehlížen jejich disruptivní potenciál v základních systémech back-officu, middle-officu a v provozech, kde mohou digitální technologie od základu změnit způsob práce.

Digitální realita

Revoluce spojená s rozšířenou a virtuální realitou, dosáhla přelomového bodu. Lídři na trhu nyní věnují méně pozornosti projektům typu „proof of concept“ a více se soustředí na strategie, které staví na inovativním využití a prototypech navržených pro industrializaci. Chvíle osvojit si digitální realitu je tu.

Od blockchainu k blockchainům

Je zřejmé, že technologie blockchainu směřují k obecnému zavedení. Nadešel čas, aby organizace začaly standardizovat technologie, talenty a platformy, které budou hnací silou budoucích blockchainových iniciativ. Kromě těchto bezprostředních kroků by se měly poohlédnout i po další příležitostech.

API jako nutnost

Již mnoho let umožňuje API (rozhraní pro programování aplikací) řešením a systémům spolu navzájem komunikovat. V poslední době však společnosti u těchto technologií začínají oceňovat i jiné schopnosti. V rámci vzrůstajícího trendu API jako nutnosti začaly organizace zkoumat nové způsoby, jak API využívat, řídit a ovládat.

Zaměřeno na exponenciální technologie

Vznikne obecná umělá inteligence a vychýlí jazýček vah mezi člověkem a strojem ve prospěch strojů? Ohrozí to vaši práci? A co vaše podnikání – nebo dokonce celé průmyslové odvětví? Představuje umělá inteligence příležitost k inovacím a rozvoji? Dokážeme vlastně reagovat na nové výzvy?

Výroční zprávy o technologických trendech pravidelně přinášejí odhalení toho, co čeká společnosti po celém světě v následujících 18 až 24 měsících. Více se dozvíte na stránkách Deloitte Insights.

Byl pro Vás tento článek přínosný?