Perspektivy

Technologické trendy pro rok 2019

Pohled za digitální horizont

V pořadí již desáté vydání studie Deloitte nazvané „Tech Trends 2019: Beyond the digital frontier“ analyzuje, jaké disruptivní technologické trendy budou mít v nadcházejících 18-24 měsících pravděpodobně největší dopad na fungování firem – jako například pokročilé síťové technologie, inteligentní rozhraní, NoOps ve světě bez serverů, a další. Letošní jubilejní vydání se navíc kriticky ohlíží za poslední dekádou disruptivních změn a demystifikuje budoucnost digitální transformace.

Tech Trends 2019 v úvodu nabízejí ohlédnutí za uplynulou dekádou formovanou disruptivními změnami, poháněnými devíti hlavními makro faktory představujícími základy technologické inovace: datovou analytikou, cloudem, digitální zkušeností, redesignem core systémů, oblastí řízení kybernetické bezpečnosti, transformace IT organizace, kognitivními technologiemi, blockchainem a digitální realitou. Studie se zabývá analýzou, jak se tyto faktory budou dále vyvíjet v nadcházejícím období.

Tech Trends 2019: Beyond the digital frontier

Při pohledu do budoucnosti se studie detailně věnuje šesti nastupujícím technologickým trendům roku 2019, které povedou ke vzniku nových provozních modelů, redefinují podstatu práce a výrazně promění vztah mezi IT a byznysem:

  • Strategické využití umělé inteligence – přední společnosti systematicky zavádějí rychle se zdokonalující technologie – strojové učení, zpracování přirozeného jazyka, RPA a kognitivní učení – nejen do klíčových business procesů, ale i do produktů a služeb. Využívání AI se v těchto společnostech posouvá od přístupu “proč?” k proaktivnímu pojetí “proč ne?”
  • NoOps ve světě bez serverů – v rámci rozvoje cloudových služeb a automatizace provozních činností jsme dospěli do fáze, kdy nepotřebujeme provádět žádné provozní činnosti a kód je automaticky nasazen do provozu přímo a jednoduše vývojářem. Odpadá potřeba instalace serveru, neboť ten je provozován v cloudu, kde jsou mu dynamicky přiřazovány zdroje a je automaticky spravován. Výsledkem je mnohem jednodušší a rychlejší nasazení aplikací. IT zdroje se pak mohou zaměřit na činnosti s vyšší přidanou hodnotou, které přímo podporují businessové výsledky firmy.
  • Konektivita blízké budoucnosti – na makro i mikro úrovni nám umožní technologie jako 5G, sítě typu mesh a edge computing dosáhnout i do vzdálených koutů světa — a těch nejmenších prostor ve skladech, obchodech, a dalších prostorách s maximální přesností. Pokročilé síťové technologie jsou klíčem umožňujícím vývoj nových produktů a služeb a transformujícím způsoby, jakými dnes pracujeme.
  • Inteligentní rozhraní – lidé dnes interagují s technologickými zařízeními prostřednictvím stále inteligentnějších rozhraní, která kombinují poslední trendy designu orientovaného na člověka s využitím pokročilých technologií, jako jsou počítačové vidění, konverzační hlasoví roboti, hlasová analytika, a rozšířená a virtuální realita. V nejrůznější kombinaci tyto technologie a techniky transformují způsob, jakými dnes pracujeme se stroji a daty.
  • Za hranice marketingu – nové pojetí zákaznické zkušenosti – aby mohli nabídnout vysoce personalizovanou a kontextuální zkušenost, kterou dnešní zákazníci očekávají, někteří CMOs postupně nahrazují dlouholeté tradiční vazby s agenturami úzkým partnerstvím s jejich vlastními CIOs. S využitím nové generace marketingových nástrojů a technik zaměřených na personalizovanou, kontextuální a dynamickou zákaznickou zkušenost, mohou CIOs a CMOs porozumět a vyjít potřebám svých zákazníků mnohem efektivněji.
  • DevSecOps a nový přístup ke kybernetickým rizikům – DevSecOps zásadně transformuje pojetí kybernetické bezpečnosti a řízení rizik z tradičních compliance činností — obvykle prováděných až na samém konci vývojového cyklu — do agendy zahrnující celý produktový cyklus.

Závěrečná kapitola studie Tech Trends 2019 se strukturovaně věnuje problematice, jak mohou moderní firmy optimálně přistoupit k výzvám digitální transformace — tím, že si sestaví individuální roadmapu zahrnující vhodné technologie, techniky, lidské zdroje a nezbytnou podporu výkonného managementu.

„Nastupující technologické trendy jako jsou AI a kognitivní technologie se mohou zdát abstraktní a neuchopitelné, pomalu se však stávají integrální součástí business a IT strategií firem — a představují klíčový základ technologických inovací zítřka. Tech Trends 2019 nabízejí progresívním CIOs praktický přehled aktuálních nejslibnějších trendů s důrazem na jejich inovační a růstový potenciál jako inspirativní vstup pro strategickou agendu,“ říká Štěpán Húsek, partner technologického poradenství v oddělení poradenských služeb Deloitte.

Související články