CIO & Executive program

Služby

CIO & Executive Program

Současná role IT ředitele se vyvíjí tempem odpovídajícím neustále rostoucím požadavkům na divize IT. Nová generace IT ředitelů technologie již jen jednoduše nezavádí, ale spíše transformuje a stává se katalyzátorem rozvoje firmy prostředictvím nových technologií.

Program společnosti Deloitte pro výkonné ředitele IT (CIO) pomáhá seniorním IT lídrům vypořádat se s výzvami a změnami ve fungování firmy, funkci IT a jejich vedoucí manažerské roli a udržet si přitom potřebný náskok. Prostřednictvím špičkové znalosti technologických trendů a IT benchmarkingových studií, prostřednictvím programů profesního rozvoje a specializovaných laboratoří, i prostřednictvím networkingu v rámci CIO segmentu se staráme o adekvátní informovanost IT ředitelů, a aby byli připraveni naplňovat dnešní požadavky a s jistotou postupovali kupředu.

Celosvětový průzkum názorů IT ředitelů 2016–2017
Posun priorit: Od hospodářského výsledku k zákazníkům

Průzkum mezi IT řediteli jsme provedli ve 48 zemích. Pomocí hloubkových rozhovorů a on-line dotazníků jsme získali názory a odpovědi od více než 1 200 IT ředitelů napříč 23 odvětvími. Cílem bylo porozumět tomu, jaký vliv tito lidé mají na tvorbu obchodních hodnot a co přináší svým společnostem.

Celosvětový průzkum názorů IT ředitelů 2016–2017

Kontakt

Pavel Šiška

Pavel Šiška

Vedoucí partner

Pavel je vedoucím partnerem oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte Česká republika od roku 2013. Pavel se dlouhodobě věnuje propojování businessu a IT, analytice a inovacím. Z hlediska odvě... více