Služby

IT Governance

ICT Assesment a optimalizace nákladů

ICT Assesment

Hodnocení stavu ICT jednotek z pohledu

 • Procesního (soulad s ITIL, ITSM)
 • Nákladového
 • Aplikačního

Optimalizace nákladů

 • Optimalizace aplikačního portfolia
 • Optimalizace smluv

Katalog služeb a chargeback model

 • Definice a popis ICT služeb
 • Stanovení kvalitativních parametrů a příprava SLA
 • Specifikace nákladového modelu služeb
 • Stanovení cen

IT Strategie

 • Propojení podnikové strategické vize s požadovanými schopnostmi ICT
 • Analýza stávajícího stavu a očekávání od ICT v kontextu nejlepší praxe
 • Návrh směřování a budoucího stavu ICT pro zvýšení hodnoty ICT
 • Sestavení proveditelného akčního plánu realizace navržené IT strategie

Podpora realizace

Projektový management:

Řízení realizace programů či projektů dle standardu PMBOK v oblasti:

 • Implementace informačních systémů
 • Transformace IT organizací
 • Outsourcing
 • Kompetenčních center

Řízení Project management Office

QA:

Nezávislý dohled nad realizací IT Programů/Projektů v oblasti:

 • Celkového řízení, nastavení metodiky a procesů
 • Technické realizace celkového řešení
 • Zohlednění požadavků a potřeb business

Kontrola souladu realizace Programu/Projektu a strategie firmy

Konzultace při strategickém rozhodování

Průběžné odhalování rizik a návrhy na jejich řešení

Návrh ICT řešení a podpora výběrového řízení

 • Identifikace a analýza business požadavků
 • Studie proveditelnosti a volba vhodného řešení
 • Specifikace technických požadavků
 • Příprava RFI a vyhodnocení informací
 • Přípravy business case
 • Zadávací dokumentace pro výběrové řízení (RFP)
 • Podpora výběrového řízení a hodnocení nabídek