Služby

Salesforce

Divize Salesforce v Deloitte Digital navrhuje komplexní řešení pro řízení vztahů se zákazníky. Spolupracujeme s inovativními společnostmi z celého světa na vývoji nových řešení pro komunikaci se zákazníky napříč platformami, uživatelskými zařízeními a pro každý okamžik zákaznické cesty nákupním nebo servisním procesem. Naše zkušenosti s návrhem řešení, detailní znalost jednotlivých průmyslových odvětví a samotné platformy Salesforce vám umožní vytvářet pozitivní zákaznickou zkušenost optimálně kombinující vlastnosti digitálních a mobilních technologií, cloudu a sociálních médií.

Vytváříme nový koncept kontaktu se zákazníky

Aby společnosti v novodobém světě definovaném rychlým nástupem digitálních technologií prosperovaly, musí být rychlejší, chytřejší a musí hledat nové způsoby, jak vhodně oslovit zákazníky při každé kontaktní příležitosti. Úspěch závisí na nejnovějších inovacích v cloudu, klientské analytice, mobilním přístupu i sociálních médiích – a na celkově novém digitálním smýšlení.

Přístup Deloitte Digital k řešení této výzvy staví na kombinaci tří klíčových oblastí – kreativity, byznysového přístupu a technologií v tom správném poměru.

Další informace naleznete v našem PDF
Byznys – Technologie – Kreativita

Vize Deloitte Digital je jednoduchá: Umožnit našim klientům, aby společně s námi redefinovali způsob, jak optimálně komunikovat a řídit vztah se svými zákazníky. Naší ambicí je být globálním lídrem v realizaci digitální transformace s využitím platformy Salesforce. Cílem je za využití technologií vždy adekvátně reagovat na digitální cestu zákazníka, posílit tak jeho věrnost k značce, prohlubovat zákaznický vztah, a posouvat prodejní proces do osobnější roviny, kterou zákazníci rádi a přirozeně akceptují.

V Deloitte Digital jsme proměnili tradiční model přístupu k řešení klientských projektů – jsme totiž současně digitální agentura a poradensko-technologická firma. Rádi bychom Vám přiblížili, jak naše návrhy inspirují, jak naši specialisté na různé sektory rozumí vašim problémům, a jak vám náš globální tým umožní nastavit skutečně individualizované vztahy se zákazníky. Zjistěte více o Salesforce - zde.

Naše kompetence a ocenění

Náš tým disponuje kromě špičkových technologických dovedností také rozsáhlými zkušenosti s produktovou paletou Salesforce. Důkazem toho jsou četné globální projekty, které jsme úspěšně realizovali napříč různými sektory. Dokážeme pokrýt celý projekt od customizovaného návrhu řešení až po integraci do klientských obchodních procesů a infrastruktury.

 

Produkty Salesforce

Máme rozsáhlé znalosti a zkušenosti s následujícími produkty Salesforce:

 • Sales Cloud
 • Service Cloud
 • Marketing Cloud & Pardot
 • Community Cloud
 • App Cloud

 

Vývoj

Náš technický tým pod vedením Salesforce solution architektů má zkušenosti s rychlou integrací za využití agile přístupu až po rozsáhlé podnikové implementace zahrnující nasazení v mezinárodním prostředí. Poskytujeme následující služby:

 • Návrh, vývoj a testování na platformě Salesforce
 • Systémová integrace Salesforce
 • Vytváření aplikací na zakázku na platformě Salesforce

 

Podniková architektura

Umíme integrovat cloudová řešení se stávajícím software klienta a transformovat architekturu podnikového systému v souladu s nejlepší praxí. Naše zkušenosti umožňují úspěšně realizovat:

 • SOA a transformaci architektury
 • Implementaci a integraci ESB
 • Integraci podnikových aplikací

Ocenění

2017 Giving Back Award at Salesforce World Tour, CeBIT

2017 Salesforce Customer Award in Spain

2016 Salesforce Partner Innovation

2016 Service Cloud Trailblazer Award

2016 Multi Cloud Award for the Deloitte Digital Factory

2016 Salesforce Multi Industry Specialist Partner Award in Spain

2016 Partner Innovation Award for Best 1:1 Customer Journey at AB InBev

2016 Marketing Cloud Award for Outstanding Delivery at BBC

2016 Award of the Year in Japan

Naše projektové reference

Velmi dobře rozumíme specifikům různých odvětví – náš tým úspěšně realizoval projekty např. ve finančním sektoru, výrobním sektoru, farmaceutickém a automobilovém průmyslu, oblasti technologií a utilit:

 • Back-endové řešení pro korporátní bankovnictví postavené na platformě Salesforce a integrované s vícero systémy, podporující onboarding klienta do Salesforce a odvinutí každodenních klientských transakcí - pro významnou jihoafrickou banku.
 • Platforma virtuálního bankovnictví pro globální retailovou banku za využití technologie blockchain postavená na MuleSoft a Salesforce jako hlavní platformě zajišťující klientský servis.
 • Implementace Salesforce pro globální humanitární neziskovou organizaci pokrývající celý životní cyklus řízení grantů od prvotní žádosti až po výplatu finančních prostředků.
 • Nahrazení stávajícího CRM za využití Salesforce pro online poskytovatele spotřebitelského financování působícího na 12 evropských trzích.
 • Implementace nástroje Sales Cloud pokrývající veškeré prodejní procesy pro globálního výrobce osobních automobilů.
 • Migrace dat z původního CRM systému do Salesforce za využití profesionálních nástrojů a procesů pro datovou migraci pro předního evropského výrobce nákladních vozů.
 • Revize implementace nástrojů Sales Cloud a Service Cloud pro předního středoevropského výrobce a distributora energií napříč několika zahraničními pobočkami zahrnující funkční doporučení pro budoucí implementaci systému v dalších subjektech skupiny.

Salesforce video úvod

DataGirls: Salesforce

Kontaktujte nás

Pavel Šiška

Pavel Šiška

Vedoucí partner

Pavel Šiška je vedoucím partnerem oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte od roku 2013. Pavel se dlouhodobě věnuje propojování businessu a IT, analytice a inovacím. Z hlediska odvětví se pod... více