System Integration

Služby

Systémová integrace

Efektivní využití výhod a přidané hodnoty moderních technologií vyžaduje, aby se firmy dokázaly úspěšně přenést přes komplexní nástrahy systémové integrace, a to jak v rámci vlastní organizace, tak ve vztahu ke svým externím partnerům, dodavatelům i zákazníkům. Specialisté společnosti Deloitte na systémovou integraci mohou společnostem pomoci překonat komplikace, které jsou s nasazováním technologií neodmyslitelně spjaty, a vyřešit byznysové výzvy prostřednictvím integrace technologií, a to v podobě samostatné služby či jako dodávku komplexních řešení. Nabízíme technologické poradenské i implementační služby, abychom firmám pomohli lépe řídit jejich technologickou organizaci a spravovat portfolio jejich technologických aktiv.

Core renaissance

Organizations have significant investments in their core systems, both built and bought. Beyond running the heart of the business, these assets can form the foundation for growth and new service development—building upon standardized data and automated business processes. To this end, many organizations are modernizing systems to pay down technical debt, replatforming solutions to remove barriers to scale and performance, and extending their legacy infrastructures to fuel innovative new services and offerings. Learn more about Revitalizing the heart of IT.

Core renaissance

Kontakt

Štěpán Húsek

Štěpán Húsek

Partner

Štěpán Húsek je partnerem v oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika zodpovědným za oblast technologického poradenství. Disponuje rozsáhlými technickými znalostmi podpořenými detailním po... více