Lidé

Anna Bezděková

Audit & Assurance

Ředitelka

Anna Bezděková

Anna Bezděková je ředitelkou v oddělení auditorských služeb ve společnosti Deloitte Česká republika. Zaměřuje se na audit účetních závěrek sestavených dle právních předpisů České republiky i Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS) a poskytuje poradenské služby v oblasti účetnictví a výkaznictví. Mezi její klienty patří firmy ze spotřebního průmyslu a retailu a právě na Retail Summitu pravidelně přednáší nebo moderuje diskuze o trendech v těchto oblastech. Ve společnosti Deloitte pracuje od roku 2003.

Anna Bezděková