Lidé

Diana Rádl Rogerová

Řídící partnerka Deloitte ČR | CSO Deloitte CE

Diana Rádl Rogerová

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Diana Rádl Rogerová působí v Deloitte již od roku 1996, kde se následně stala partnerkou v oddělení auditních služeb. Od roku 2016 je řídící partnerkou Deloitte Česká republika, a současně zastává roli Chief Strategic Officera pro Deloitte Central Europe.

V rámci svých aktivit zodpovídá také za tým expertů poskytujících poradenství finančním institucím v ČR. Diana během své více než 20leté kariéry v Deloitte získala bohaté zkušenosti s auditem a výkaznictvím podle českých účetních standardů, mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví, s poradenstvím v oblasti financí podniku, řízení aktiv a pasiv podniků, zajišťování apod. Je členkou Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), auditorkou s licencí Komory auditorů České republiky a vlastní profesní kvalifikaci v oblasti IFRS (DipIFR).

Diana Rádl Rogerová