Lidé

Diana Rádl Rogerová

Audit & Assurance

Partnerka

Diana Rádl Rogerová

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Diana působí v Deloitte již od roku 1996, kde se následně stala seniorní partnerkou v oddělení auditních služeb. Od roku 2016 – 2022 zastávala roli řídící partnerky Deloitte Česká republika.

V rámci svých aktivit zodpovídá za tým expertů poskytujících poradenství finančním institucím v ČR. Diana během své více než 20leté kariéry v Deloitte získala bohaté zkušenosti s auditem a výkaznictvím podle českých účetních standardů, mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví, s poradenstvím v oblasti financí podniku, řízení aktiv a pasiv podniků, zajišťování apod. Je členkou Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), auditorkou s licencí Komory auditorů České republiky a vlastní profesní kvalifikaci v oblasti IFRS (DipIFR).

Diana Rádl Rogerová