Lidé

Daniela Rrahmaniová

Regulace Ambruz & Dark Deloitte Legal

Pharma specialist

Daniela Rrahmaniová

Specializace

Daniela Rrahmaniová  je farmaceutkou, absolventkou Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Ve společnosti Deloitte pracuje od roku 2014. Před tím pracovala rok na Státním ústavu pro kontrolu léčiv jako hlavní koordinátor odborných činností. V letech 2007 – 2013 působila jako zástupce ředitele odboru farmacie na Ministerstvu zdravotnictví ČR, kde se podílela na vytváření lékové politiky a legislativy v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků. Pracovala rovněž 14 let na odboru léčiv a PZT na Ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny. Daniela se zaměřuje na lékovou politiku obecně, analýzy lékového segmentu v rámci zdravotnictví, úhrady z veřejného zdravotního pojištění, vztahy se zdravotními pojišťovnami, zacházení s léčivy a oblast zdravotnických prostředků. Řeší rovněž poradenské projekty spojené s klinickým hodnocením, dostupností léčiv, uváděním neregistrovaných léčiv na trh nebo problematikou regulace reklamy.  

Vzdělání
Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Daniela Rrahmaniová