Lidé

David Šimek

M&A/Corporate Deloitte Legal

Advokát

David Šimek

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

David Šimek je advokátem v pražské pobočce advokátní kanceláře Deloitte Legal. David se ve své praxi zaměřuje na oblast nákupů a prodejů aktiv, závodů a účastí ve společnostech, a to na jak svým rozsahem menší lokální korporátní či nemovitostní projekty, tak i komplexní přeshraniční transakce zahrnující aktiva v několika jurisdikcích.

Rozsáhlé zkušenosti má rovněž se strukturováním pravidel vnitřní správy společností, implementací interních restrukturalizací a řešením odpovědnostních vztahů v rámci koncernů. Dlouhodobě David poskytuje právní poradenství i v oblasti ochrany hospodářské soutěže. Ve své činnosti se zaměřuje zejména na oblast energetiky a další regulovaná odvětví.

David vystudoval summa cum laude Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Právo studoval i při svém ročním studijním pobytu na Cardiff University Law School, kde se zaměřoval především na oblast práva obchodních korporací, práva hospodářské soutěže a práva Evropské unie.

David Šimek