Lidé

David Sýkora

ICT/TMT, M&A/Corporate Deloitte Legal

Advokátní koncipient

David Sýkora

David Sýkora působí jako advokátní koncipient ve společnosti Deloitte Legal. Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V rámci magisterského studia absolvoval půlroční zahraniční studijní stáž na Právnické fakultě Univerzity v Helsinkách. Během studia se David věnoval kromě obchodního a insolvenčního práva i mezinárodnímu investičnímu právu. V této oblasti se David účastnil mezinárodní právnické soutěže FDI Arbitration Moot.

Do Deloitte Legal David nastoupil během svých studií. Jeho hlavním zaměřením je obchodněprávní agenda, v souvislosti s níž se věnuje projektům zaměřeným obecně na nové technologie a na řešení právních otázek v oblasti práva informačních a komunikačních technologií a duševního vlastnictví.

V rámci své aktivity v advokátní kanceláři se David současné době věnuje i projektům v oblasti ochrany osobních údajů. V oblasti ochrany osobních údajů má David zkušenosti s implementací povinností k zajištění souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů, a to jak z pohledu právního, tak i organizačního a technického.

David Sýkora