Lidé

David Sýkora

ICT/TMT, M&A/Corporate Deloitte Legal

Manažer

David Sýkora

David Sýkora působí jako advokát v oddělení Digital v Deloitte Legal v Praze, které se specializuje na právní oblasti spojené s informačními a komunikačními technologiemi (ICT) a duševním vlastnictvím (IP). Zaměřuje se primárně na komerční zakázky a projekty, kde uplatňuje své odborné znalosti a vynikající schopnosti v právních záležitostech týkajících se nových ICT technologií, licencí a duševního vlastnictví, ale i v uzavírání elektronických smluv. Má mimořádné zkušenosti s vyjednáváním smluv v oblasti softwaru na globální úrovni (např. EULA, SaaS, PaaS, IaaS, spravované cloudové služby, PoC, vývoj softwaru na míru), jakož i přeshraničních spoluprací a distribučních smluv.

V posledních letech se David velmi intenzivně podílel na projektech v oblasti ochrany osobních údajů. Má rozsáhlé zkušenosti s implementací zákonných povinností zajišťujících soulad s legislativou v oblasti ochrany osobních údajů z právního, organizačního a technologického hlediska. Klienti si vždy cení Davidovy schopnosti pokrýt zároveň právní i obchodní aspekt problematiky při zavádění nových řešení souvisejících s ochranou soukromí k maximálnímu prospěchu klienta, přičemž dokáže zaručit nezbytnou úroveň dodržení právních předpisů.

David je také od počátku své právní praxe respektovaným odborníkem na řešení sporů. Specializuje se na zastupování klientů v obchodních sporech s přeshraničním prvkem. Má značné zkušenosti se zastupováním velkých korporací i soukromých osob v široké škále složitých a multijurisdikčních sporů, zejména v záležitostech informačních a komunikačních technologií a duševního práva. Klientům se snaží poskytnout nejlepší možné řešení v každé fázi sporu včetně možností alternativního řešení. Vyniká jak v psaném, tak v mluveném projevu a prezentaci argumentů.

David Sýkora