Lidé

Filip Hloušek

Regulace Deloitte Legal

Manažer

Filip Hloušek

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Filip je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Filip působí ve společnosti Deloitte Legal od dubna 2016 jako advokátní koncipient v rámci environmentálního týmu. Specializuje se na oblasti oběhového hospodářství, rozšířené odpovědnosti výrobců a nakládání s odpady. Pro klienty působící v těchto odvětvích navíc poskytuje také každodenní poradenství v oblasti soutěžního, smluvního a korporátního práva.

Své zkušenosti získal zejména prací na projektech v oblasti rozšířené odpovědnosti výrobců v Česku a na Slovensku, environmentálního due diligence a ekodesignu. Ve své praxi se Filip věnuje také dalším oblastem veřejné regulace podnikání a farmaceutickému právu.

Filip Hloušek