Lidé

Filip Neterda

Poradenské služby

Senior manažer

Filip Neterda

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Filip je senior manažerem v oddělení poradenství Deloitte Česká republika. Má bohaté zkušenosti v oblasti poradenství pro veřejný sektor a podporu inovací. Jako manažer má dlouholetou zkušenost s projekty pro centrální instituce, kraje a města, a to v oblastech strategie, procesů, studií proveditelnosti, posouzení kritických IT systémů nebo zavádění nových technologií (např. smart cities). V rámci inovací má zkušeností s komercializací VaV, hodnocením politik vzdělávání a podporou start-upů (zpracování business case, partnering, úpis kapitálu atd.). Pro Deloitte Filip vede inovační projekt Obce v Datech (obcevdatech.cz), kde je Deloitte hlavním konzultačním partnerem.

Filip Neterda