Lidé

Hana Erbsová

Daňová litigace Ambruz & Dark Deloitte Legal

Advokátní koncipientka

Hana Erbsová

Specializace

Hana Erbsová pracuje od roku 2016 jako advokátní koncipientka ve společnosti Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., a to v rámci veřejnoprávního týmu, ve skupině daňových sporů. 

Hana vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a získala praxi jak ve státním sektoru jako zaměstnanec finanční správy, tak i v komerčním poradenství. 

Hana se zaměřuje na řešení procesních otázek daňového řízení a na strategii komunikace s finančními úřady v daňovém řízení, zejména při dokazování, vyhledávací činnosti, postupu k odstranění pochybností a daňové kontrole. Zajímá se také o mezinárodní daňové vztahy, zejména se zaměřením na vzájemnou správní spolupráci, a o restrukturalizační a insolvenční procedury, o správu a vymáhání pohledávek a. Hana je spoluautorkou komentáře k insolvenčnímu zákonu, ke správní mu řádu, k daňovému řádu, exekučnímu řádu a zákonu o státní službě. Příležitostně publikuje také v odborném tisku.

Pracovní zkušenosti

  •  Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář – právník/advokátní koncipient 
  • PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář– právník/advokátní koncipient, daňový konzultant 
  • Generální finanční ředitelství, Praha– právník, vedoucí oddělení vymáhání daní a insolvenčního řízení
  • Finanční ředitelství v Hradci Králové – právník, metodik správy daní

Vzdělání

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • Cambridge Advanced English Certificate
Hana Erbsová