Lidé

Jan Wolf

Poradenství

Konzultant

Jan Wolf

Jan je zkušeným konzultantem v oddělení poradenství pro oblast řízení rizik Deloitte v České republice. Během své dosavadní kariery Jan prošel řadou projektů v různých sektorech ekonomiky zaměřených především na Risk management, Compliance, Krizové řízení a IT bezpečnost. Působil v rolích projektového manažera, krizového manažera, expertních a poradenských rolích.

Jan Wolf