Lidé

Jiří Kaplický

Poradenské služby

Senior manažer

Jiří Kaplický

Jiří Kaplický působí ve společnosti Deloitte v České republice na pozici Senior Manažera, kde projektově zajišťuje především dodávky komplexních řešení v oblasti systémové integrace a cloud se specializací na implementace projektů zabývajících se kybernetickou bezpečností a řízením rizik. Kybernetickou bezpečností a systémovou integrací se zabývá na různých pozicích téměř 20 let.  

V posledních letech působí především v rolích architekta, team lídra a v dalších manažerských rolích. Jeho hlavní téma je efektivní propojení lidí, technologií a procesů ve společnostech. Navrhl, implementoval a vedl implementační týmy při dodávkách zabezpečení koncového bodu, SIEM, DLP řešení, řešení databázového monitoringu, dodávek PKI řešení, Fraud Detection, AML a schvalování úvěrů.  

Jiří vystudoval UISK na FF UK v Praze. 

Jiří Kaplický